ข่าวหุ้นล่าสุด

โปรดเกล้าฯ ครม.ชุดใหม่ `สุพัฒนพงษ์`นั่งรองนายกฯ ควบพลังงาน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ส.ค. 63 14:36 น.

   โปรดเกล้าฯ ครม.ใหม่ 7 ตำแหน่ง "สุพัฒนพงษ์"นั่งรองนายกฯ ควบก.พลังงาน  ส่วน "ปรีดี" คุม ก.คลัง ฟาก "นฤมล" นั่งรมช.แรงงาน   

   พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างและเพิ่มเติมบางตำแหน่ง เพื่อความเหมาะสมและบังเกิดประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
         
   นายดอน ปรมัตถ์วินัย เป็นรองนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่ง
         
   นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
         
   นายอนุชา นาคาศัย เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
         
   นายปรีดี ดาวฉาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
         
   นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
         
   นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
         
   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

   ประกาศ ณ วันที่ 5 ส.ค.63

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด