ข่าวหุ้นล่าสุด

BTS ขายหุ้น 50% ใน `เบย์วอเตอร์` ให้ CPN มูลค่า 7.7 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 พ.ค. 62 17:06 น.

  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท เบย์วอเตอร์ จำกัด (“เบย์วอเตอร์”) ให้ CPN มูลค่า 7.7 พันล้านบาท
  เบย์วอเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 ระหว่างบริษัทฯ และบริษัท รัชดา แอสเซทส์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“GLAND”) ให้กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จากัด (มหาชน) (“CPN”)
  การจำหน่ายเงินลงทุนในเบย์วอเตอร์ให้แก่ CPN โดยการขายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถือในเบย์วอเตอร์จำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของหุ้นทั้งหมด และโอนสิทธิเรียกร้องในเงินให้กู้ยืมทั้งหมดของบริษัทฯ ที่มีต่อเบย์วอเตอร์ให้แก่ CPN โดยการเข้าทำธุรกรรมในครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นที่เกี่ยวข้อง   มูลค่ารวมของเงินลงทุนที่จำหน่ายไป 7,698,720,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และ CPN โดยอ้างอิงจากมูลค่าตลาดของทรัพย์สินและมูลค่าของหนี้สินตามงบการเงินที่จัดทาโดยฝ่ายบริหาร (งบภายใน) ของเบย์วอเตอร์

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ BTS
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด