ข่าวหุ้นล่าสุด

PTT ทุ่ม 1,043 ลบ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน IP สัดส่วน 20% รุกผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 พ.ค. 65 9:03: น.

 

  PTT ซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ IP สัดส่วน 20% มูลค่า 1,043 ลบ. ต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพครบวงจร ทั้งเวชภัณฑ์ - อาหารเสริม - อาหารสุขภาพ คาดธุรกรรมแล้วเสร็จใน Q3/65 

  นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการบริษัทฯ และ คณะกรรมการบริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) หรือ IP มีมติอนุมัติให้บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ("อินโนบิก") (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ IP ที่เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) คิดเป็น 20% ของทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว

  โดยการลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 1,043 ล้านบาท ทั้งนี้คาดว่าจะมีการลงนามสัญญาการลงทุนภายในเดือนมิ.ย.65 และจะดำเนินการซื้อขายแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3/65 โดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ IP

  ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์สำหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนเภสัชและอาหารเสริม (Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai Herbal Medicines) อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (Health Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย

  ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่น และไม่เป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. อย่างไรก็ตาม เป็นการรายงานเพื่อความสอดคล้องกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

 

ลักษณะธุรกิจของ PTT
ธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยผ่านธุรกิจที่ดำเนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ การสำรวจและผลิต จัดหาและจัดจำหน่าย ขนส่ง และแยกก๊าซธรรมชาติ ดำเนินกิจการค้าระหว่างประเทศสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันและปิโตรเคมี และมีการลงทุนในธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีในประเทศ และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh