ข่าวหุ้นล่าสุด

คลัง เผย JCR จัดเครดิตตราสารหนี้รัฐบาลที่ A- ชมวินัยการคลังแกร่ง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -6 ส.ค. 63 10:48 น.

   คลัง เผย JCR จัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาว ที่ระดับ A- และเงินบาทที่ A ยกไทยจัดการโควิด-19 อย่างรวดเร็ว เชื่อมั่นรัฐบาลรักษาวินัยการคลังได้ดี ภาคธนาคารมีเสถียรภาพ 

   กระทรวงการคลัง เปิดเผยผ่านเอกสารเผยแพร่ ถึงรายงานผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยโดยบริษัท Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) ว่า JCR ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้รัฐบาลระยะยาวสกุลเงินตราต่างประเทศที่ระดับ A- และสกุลเงินบาทที่ระดับ A และยืนยันมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพ (Stable outlook) เมื่อวันพุธที่ 22 ก.ค.63 โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. ประเทศไทยมีมาตรการและการดำเนินการอย่างรวดเร็วในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มีจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้ออยู่ในระดับต่ำมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดี การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและการส่งออก

   2. การดำเนินมาตรการทางการเงินและการคลังต่างๆ ของรัฐบาลในปี 63 ทำให้รัฐบาลต้องขาดดุลงบประมาณเพิ่มขึ้น และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Debt to GDP) สูงขึ้น อย่างไรก็ดี JCR ยังคงเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถรักษาเสถียรภาพทางการคลังและบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้อยู่ระดับที่เหมาะสมได้เนื่องจากมีการรักษาวินัยทางการคลังอย่างดีมาโดยตลอด

    และรัฐบาลยังมีพื้นที่ทางการคลังเพียงพอเพื่อดำเนินนโยบายและแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโควิด-19 นอกจากนี้ JCR คาดว่าการดำเนินมาตรการทางการเงินและการคลังข้างต้น จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 64

   3. สำหรับภาคธนาคารและภาคต่างประเทศ พบว่า ภาคธนาคารมีเสถียรภาพ และภาคต่างประเทศแข็งแกร่ง โดยมีดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล และทุนสำรองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ประเทศไทยมีความยืดหยุ่นในการดำเนินมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดในอนาคต

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด