ข่าวหุ้นล่าสุด

กรมขนส่งทางราง วางแนวทางป้องกันผลกระทบเดินรถไฟฟ้าจากสัญญาณ 5G

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ก.พ. 63 16:49 น.

  กรมการขนส่งทางรางจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางป้องกันการเกิดผลกระทบการเดินรถไฟฟ้าจากสัญญาณ 5G เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อบริการประชาชน

  นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยหลังการประชุมหารือเรื่องผลกระทบจากแผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2500 - 2690 เมกะเฮิรตซ์ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BTSC) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ BEM

  สืบเนื่องจากที่ผ่านมา กสทช. ได้มีการประมูลคลื่นวิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2500 - 2690 เมกะเฮิรตซ์ (5G) ซึ่งมีย่านความถี่ที่ใกล้เคียงที่ใช้ในระบบการเดินรถไฟฟ้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (สายสีเขียวและสายสีม่วง) (ย่านความถี่ 2405-2495 เมกะเฮิรตซ์) ที่มีการใช้งานมานานกว่า 10 ปี โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน (เวลา 07.00 - 09.30 น.และ 16.30 - 20.00 น.) ซึ่งมีความถี่ในการเดินรถทุก 2.5 - 3 นาที คลื่นความถี่ 5G ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบการเดินรถไฟฟ้า

  กรมการขนส่งทางราง (ขร.) ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบงานด้านระบบรางของประเทศ ได้ให้ความสำคัญกับประชาชนผู้ใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและผู้ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ระบบ 5G จึงกำหนดให้มีการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปร่วมกัน 4 ข้อ ดังนี้

  1.ที่ประชุมมีเจตจำนงร่วมกันในการดำเนินการ เพื่อลดผลกระทบต่อปัญหาคลื่นความถี่รบกวนที่จะมีผลต่อการให้บริการระบบรถไฟฟ้าต่อประชาชน

  2. ทั้ง ขร. และ กสทช. พร้อมร่วมมือกัน โดย กสทช. จะขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ให้ความร่วมมือในการลดผลกระทบต่อระบบการเดินรถไฟฟ้า

  3. กรมการขนส่งทางรางจะประสานกับ BTSC ในการเร่งดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กรองคลื่น (Filter) โดยอุปกรณ์ชุดแรกจะมาภายในเดือนมีนาคมเพื่อทดสอบการกรองคลื่นและจะติดตั้งแล้วเสร็จครบทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม โดยจะประสานกับ กสทช. ในการออกแบบ Filter ให้มีความคมชัด และมีประสิทธิภาพสูงที่สุด

  4. ขอความร่วมมือ กสทช. เป็นหน่วยงานกลางในการประสานผู้ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่ เพื่อร่วมทดสอบกับระบบรถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ร่วมกับ รฟม. และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการเดินรถในอนาคต

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด