ข่าวหุ้นล่าสุด

ในหลวง - สมเด็จพระราชินี เสด็จเปิดประชุมรัฐสภา ช่วงบ่าย 3 วันนี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 พ.ค. 62 8:51: น.

   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา 24 พฤษภาคมนี้ เวลา 15.00 น. ณ กระทรวงต่างประเทศ

   สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่องการเปิดประชุมรัฐสภา ถึงเลขาธิการวุฒิสภา มีใจความว่า
   ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ
   ภายหลังทรงเปิดประชุมรัฐสภาแล้ว จะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกประธานวุฒิสภา และ รองประธานวุฒิสภา ส่วนการเลือก ประธานสภาผู้แทนราษฎร และ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการในวันถัดไป
   สำหรับเวลา 17.30 น. วันนี้ (24 พ.ค.) วุฒิสภาจะมีการเลือก ประธาน, รองประธานคนที่หนึ่ง, รองประธานคนที่สอง โดยใช้กระบวนการออกเสียงเป็นการลับ
   ในกระบวนการหากมีการเสนอชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งใด ต้องได้เสียง ส.ส.รับรอง เกิน 20 คน หากตำแหน่งใดมีการเสนอชื่อเพียงบุคคลเดียว ให้ถือว่าได้รับเลือกในตำแหน่งดังกล่าว แต่หากมีชื่อที่เสนอเกินกว่า 1 คนให้ใช้การลงคะแนนลับ

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด