ข่าวหุ้นล่าสุด

RATCH กำไรปี 62 ที่ 5.96 พันลบ. โต 6.7% ปันผล 1.25 บาท/หุ้น

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ก.พ. 63 8:53: น.

  RATCH โชว์กำไรปี 62 ที่ 5.96 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อน จากรายได้ขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ พร้อมปันผลงวดที่เหลืออีก 1.25 บาท/หุ้น ขึ้น XD 4 มี.ค.63 กำหนดจ่าย 23 เม.ย.63

  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH รายงานผลดำเนินงานปี 62 มีกำไรสุทธิ 5,963.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.7% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 5,587.6 ล้านบาท เป็นผลจากการเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ของโรงไฟฟ้าพลังงานลม Mount Emerald และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย Collinsville และการเข้าซื้อกิจการ บจ.ราช โคเจนเนอเรชั่น ส่งผลให้รายได้จากการขายและการ ให้บริการ รวมทั้งต้นทุนขายและการให้บริการ (ไม่รวมค่าเชื้อเพลิง) เพิ่มขึ้น รวมทั้งรับรู้กำไรของ Fareast Renewable Development Pte Ltd และ บริษัท เบิกไพร โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

  โดยปี 62 มีรายได้จากการขายและให้บริการ จำนวน 7,889.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.2% จากรายได้ค่าขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนรายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน มีจำนวน 2,923.23 ล้านบาท ลดลง 12.4% จากการบันทึกบัญชีลูกหนี้ตามสัญญาเาการเงินตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ส่วนต้นทุนขายและให้บริการ เพิ่มขึ้น 16.6% จากการรับรู้ต้นทุนขายของ ราช โคเจนเนอเรชั่น จากการเข้าซื้อกิจการ นอกจากนี้มีส่วนแบ่งกำไรเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง 16.2%

  นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลปี 62 ในอัตรา 2.40 บาท/หุ้น โดยบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 1.15 บาท/หุ้น คงเหลือปันผลจ่ายงวดนี้ 1.25 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 4 มี.ค.63 กำหนดจ่าย วันที่ 23 เม.ย.63

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ RATCH
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด