ข่าวหุ้นล่าสุด

STA ได้รับใบอนุญาตในการปลูกพืชกัญชงแล้ว คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตต้นปี 65

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ต.ค. 64 17:45 น.


  STA เผยได้รับใบอนุญาตในการปลูกพืชกัญชง จาก อย.แล้ว คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้นปี 65

  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามที่ บริษัท ศรีตรังรับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด (SRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นขอรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชงไปนั้น

  เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้พิจารณาออกใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต ลป 6/2564 (ป) โดยให้ไว้แก่ SRP เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดย SRP ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อที่จะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้

  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กัญชงของบริษัท และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว บริษัทได้นำหลักการ “Digital Traceability” มาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์กัญชงที่จะมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มให้ไร่กัญชงของ SRP ตลอดจนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ในต้นปี 65

ลักษณะธุรกิจของ STA
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง และสินค้าสำเร็จรูป อาทิ ท่อไฮดรอลิกแรงดันสูง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด