ข่าวหุ้นล่าสุด

ข่าวด่วน


 
ข่าวนี้ที่ 1 : SCB ปรับโครงสร้างใหญ่ ยกระดับ SCBX สู่`ยานแม่ฟินเทค` 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 ก.ย. 64 7:28: น.

 

  SCB ประกาศปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ ตั้ง "SCBX" เป็นโฮลดิ้งคอมพานี เตรียมโยกผู้ถือหุ้น SCB ไปถือหุ้น SCBX แทน พร้อมนำ SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้น แต่ยังใช้ชื่อหุ้นเดิม SCB ด้าน"อาทิตย์" หวังยกระดับ SCBX เป็นบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับโลก ภายใต้วิสัยทัศน์"ยานแม่ฟินเทค" ลั่นภายใน 5 ปี SCBX กำไรโต 1.5-2 เท่า มาร์เก็ตแคป แตะ 1 ล้านล้านบาท

 

*** ตั้ง SCBX เป็นโฮลดิ้งคอมพานี

    นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารอนุมัติการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยจัดตั้ง บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (ปัจจุบันใช้ชื่อว่า บริษัท ไทยพาณิชย์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบธุรกิจเป็นบริษัทลงทุน (Holding Company)

    ภายหลังแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นได้รับอนุญาตเบื้องต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ SCBX จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของธนาคารจากผู้ถือหุ้นเดิม

 โดยออกหุ้นเพิ่มทุนแลกเปลี่ยนกับหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ์ ในอัตราแลก 1 หุ้นธนาคารต่อ 1 หุ้น SCBX และ 1 หุ้นบุริมสิทธิธนาคาร ต่อ 1 หุ้นสามัญ SCBX

    ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของธนาคารเสร็จสิ้น หลักทรัพย์ของ SCBX จะเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทนหลักทรัพย์ของธนาคารที่จะเพิกถอนจากตลาดฯในวันเดียวกัน โดยยังใช้ชื่อย่อเดิมคือ SCB และ SCBX จะมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCB 

     นอกจากนี้จะมีการโอนย้ายบริษัทย่อย และการโอนธุรกิจบัตรเครดิตและธุริจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ตามแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้น ธนาคารประเมินมูลค่าการโอนย้ายของบริษัทย่อยจะอยู่ที่ประมาณ 19,504 ล้านบาท

 

*** โยกเงินปันผลไปให้ SCBX จำนวน 7 หมื่นลบ.

    นายอาทิตย์ กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้น คณะกรรมการอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะล่าสุดของธนาคารจำนวน 70,000 ล้านบาท ให้แก่ SCBX และผูู้ถือหุ้นอื่น โดยคาดว่าเงินปันผลส่วนใหญ่ที่จ่ายให้ SCBX จะถูกใช้เป็นค่าตอบแทนสำหรับการโอนบริษัทย่อยและธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน และเป็นเงินลงทุนสำหรับขยายธุรกิจในอนาคต

    ทั้งนี้ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ แสดงความเห็นเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างถือหุ้นและเพิกถอนจากตลาดฯ

 

*** เร่งปรับตัวก่อนแบงก์ถูกดิสรัป

    นายอาทิตย์ กล่าวว่า ธนาคารมองว่าปี 68 การมาถึงของ decentralized finance technology การขยายตัวและการบุกของแพลตฟอร์มระดับโลกเข้าสู่ธุรกิจการเงิน พฤติกรรมของผู้บริโภคหลังโควิด (post-covid) รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จะทำให้รูปแบบการทำธุรกิจ (business model) ในแบบ intermediaries หรือการเป็นตัวกลางเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารแบบดั้งเดิมจะลดบทบาทลง

 เพราะจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังใหม่ของผู้บริโภคได้ ความสำคัญของธนาคารต่อผู้บริโภคจะลดลงและจะส่งผลลบต่อการให้มูลค่าอนาคตของนักลงทุนต่อธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

    ดังนั้นแนวโน้มของการถูก disrupt นั้นเริ่มมาเมื่อหกปีก่อนและชัดเจนมากในอีก 3 ข้างหน้า SCB ได้ตั้งโจทย์และเพิ่มศักยภาพตัวเองมาโดยตลอด และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดในการตั้งคำถามแห่งอนาคตว่าในช่วงเวลาสามปีจากนี้ที่เข้มข้นที่สุด SCB จะต้องแปลงสภาพตัวเองอย่างไรจึงจะสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้บริโภค รวมถึงสามารถเติบโตไปกับโลกใหม่ได้ 

    SCB จึงจะต้องไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมอีกต่อไป หากแต่ต้องใช้ความเข้มแข็งทางการเงินของธุรกิจธนาคารปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ เร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินประเภทอื่นที่ตลาดต้องการ และสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (technology platform) ขนาดใหญ่ให้ทัดเทียมกับคู่แข่งระดับโลก เข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัย

    โดยกลยุทธ์เสริมความแข็งแกร่งธนาคารควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับอนาคตนั้น ในส่วนของธนาคารจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการปรับลดกระบวนการขั้นตอนต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปให้มากที่สุดในทุกช่องทาง ธนาคารจะเน้นความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นที่ตั้ง

 

*** SCBX ไม่ใช่แค่แบงก์ แต่คือกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงิน

    นายอาทิตย์ กล่าวว่า สำหรับ SCBX จะถือเป็นบริษัทแม่ของกลุ่ม โดยถือหุ้นในหลายธุรกิจ เช่น Card X จะ Spin-Off ธุรกิจบัตรเครดิตออกจากบริษัท , Alpha X ร่วมมือกับ Millennium Group ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อสำหรับรถหรู , Auto X ทำธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ลีซซิ่ง เน้นกลุ่มรากหญ้า , Tech X ร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ทำธุรกิจเทคโนโลยี , AISCB ร่วมมือกับ AIS ทำสินเชื่อ Digital , Robinhood ธุรกิจส่งอาหาร , CPG-SCB VC Fund ร่วมมือกับเครือซีพีในการจัดตั้ง VC Fund

  นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจอื่น ๆ เช่น Data X , SCB Securities , TokenX , SCBABACUS , monix

    “เบื้องต้นแยกออกมา 15-16 บริษัท แต่ก็ยังมีอยู่ในมืออีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งการที่ทำแบบนี้เพื่อปลดล็อกข้อจำกัดกฎระเบียบแบบเดิมที่ธนาคารทำไม่ได้ อย่างไรก็ตาม SCBX ยังอยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังให้บริการรับฝากเงิน ดูแลลูกค้าเหมือนเดิมทุกอย่าง ” นายอาทิตย์ กล่าว

    SCBX จะไม่เท่ากับธนาคารในความหมายเดิมอีก แต่จะแปลงสภาพกลายเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินที่มีธุรกิจธนาคารที่แข็งแรงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และจะขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินส่วนบุคคลที่มีการเติบโตสูงที่ธนาคารไม่สามารถตอบสนองได้ โดยแต่ละธุรกิจ SCB จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศ และระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ที่จะเริ่มเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

    นอกจากการขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินส่วนบุคคลแล้ว SCBX จะต้องยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มในการสามารถสร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (technology platform) หลังจากนำร่องด้วย “โรบินฮู้ด ฟู้ดเดลิเวอรี” เป็นโครงการแรก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มระดับโลก และได้สร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี

  โดยเริ่มจากการก่อตั้งบริษัท “SCB Tech X” และบริษัท “Data X” ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในที่จะสามารถสร้างและ scale platform ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น

    นอกจากนั้น SCBX จะขยายเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset business) ในระดับโลกเพื่อเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคตผ่าน SCB 10X และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) โดยการร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรกองทุนระดับโลก และการพัฒนาธุรกิจ digital asset ด้านต่างๆ ใน business model ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มในระยะยาว

 

*** หวังมาร์เก็ตแคป SCBX แตะ 1 ล้านลบ.-กำไรโต 2 เท่า

    นายอาทิตย์ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างธุรกิจมาเป็น SCBX ในครั้งนี้ ตามแผนงาน 5 ปี(64-68) โดยตั้งเป้าขึ้นเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาค และ นานาชาติ ซึ่งจะครอบคลุมการขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 200 ล้านราย และ สามารถผลักดันการเติบโตของผลการดำเนินงานได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และ ดันมูลค่าหลักทรัพย์ในตลาด (Market Cap) ของ SCBX แตะ 1 ล้านล้านบาท

 

*** จับมือ CP ตั้ง VC มูลค่า 2-2.6 หมื่นลบ. ลงทุนเทคโนโลยีบล็อกเชน

    ล่าสุดธนาคารได้ประกาศความร่วมมือกับกลุ่มซีพี โดยที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารมีมติให้ บริษัท เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ตกลงร่วมมือกับบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (“ซีพีจี”) ในการจัดตั้งกองทุน Venture Capital ขนาด 600-800 ล้านเหรียญสหรัฐ (เทียบเท่า 20,00-26,000 ล้านบาท) เพื่อการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน Decentralized Finance ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อื่นๆ

  นอกเหนือจากการบริหารกองทุนร่วมกันแล้ว กลุ่มธนาคารและกลุ่มซีพีจีจะร่วมลงทุนในกองทุนนี้ร่วมกับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (accredited investor)

    ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหน่วยงานกำกับทางการที่เกี่ยวข้อง ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไปเมื่อมีความคืบหน้าที่สำคัญ

    นอกจากนี้ธนาคารได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแห่งใหม่กับบริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (“MGC Group”) ซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ชั้นนำในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ บริษัท อัลฟ่า เอกซ์ จากัด (Alpha X Co., Ltd.) มีทุนจดทะเบียนจัดตั้งขั้นต้น 1 ล้านบาท และมีแผนจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท ภายใน 1 ปี

    บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์หลักในการประกอบธุรกิจให้ เช่าซื้อ ลีสซิ่ง และให้สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สาหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ (Big Bike) และยานพาหนะทางน้ำ (Yacht และ River Boat) ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารนอกกลุ่ม Solo Consolidation ซึ่งธนาคารถือหุ้นในสัดส่วน 50% และ MGC Group ถือหุ้นในสัดส่วน 50%


เรียบเรียง  ประน้อม บุญร่วม 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด