efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

บลจ.กสิกรไทย ส่งกองทุน ALPHA เสริมพอร์ตรายใหญ่ IPO 21 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 พ.ย. 66 11:25 น.

 

บลจ.กสิกรไทย  ร่วมกับ KBank Private Banking และพันมิตรด้านการลงทุน ชวนลูกค้ารายใหญ่ลงทุนในกองทุนผสมน้องใหม่ “ALPHA-MOD-UI” และ “ALPHA-AGG-UI” ที่มีการจัดพอร์ตลงทุนแบบสำเร็จรูป กระจายการลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก ด้วยกลยุทธ์ Core & Satellite Portfolio พร้อมการปรับพอร์ตแบบเชิงรุกอย่างยืดหยุ่น เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) 21 พ.ย.-1 ธ.ค.นี้ เริ่มต้นที่ 1 ล้านบาท

 

นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ร่วมกับ KBank Private Banking และพันมิตรด้านการลงทุน ได้ร่วมมือกันวางกลยุทธ์ พร้อมนำเสนอกองทุนใหม่ ภายใต้ชื่อ ALPHA ซึ่งเป็นกองทุนผสมที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนให้แบบสำเร็จรูปตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับผู้ลงทุนและความต้องการผลตอบแทนที่แตกต่างกัน

 

โดยมีให้เลือก 2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิด Alpha-Moderate ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ALPHA-MOD-UI) และกองทุนเปิด Alpha-Aggressive ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ALPHA-AGG-UI) เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่างวันที่ 21 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท

 

นายวจนะกล่าวต่อไปว่า กองทุน ALPHA-MOD-UI มีความเสี่ยงปานกลาง (Moderate) และกองทุน ALPHA-AGG-UI มีความเสี่ยงสูง (Aggressive) โดยทั้ง 2 กองทุนมีการลงทุนแบบพอร์ตโฟลิโอที่กระจายไปในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้พอร์ตการลงทุนสามารถรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทเดียว อีกทั้งยังเน้นการปรับพอร์ตแบบเชิงรุกบนกรอบการลงทุนที่ยืดหยุ่น โดยมีผู้จัดการกองทุนควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

 

“กองทุนทั้ง 2 มีการแบ่งเป็นพอร์ตลงทุนเป็น พอร์ตลงทุนหลัก (Core Portfolio) และพอร์ตลงทุนเสริม (Satellite Portfolio) โดย Core Portfolio จะเน้นลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในทุกสินทรัพย์เพื่อให้เข้าได้กับทุกสถานการณ์ โดยมีสัดส่วนประมาณ 50% - 70% ของพอร์ต และ Satellite Portfolio จะเน้นลงทุนในกองทุนที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทสินทรัพย์ (Best-In-Class) จากทุกบลจ.ทั้งในและต่างประเทศ โดยอิงตามมุมมองการลงทุน และสถานการณ์ตลาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว” นายวจนะกล่าว

 

ทั้งนี้ การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ (Asset Allocation) ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ หุ้น สินทรัพย์ทางเลือก หรือเงินสด จะช่วยลดโอกาสขาดทุนและเพิ่มโอกาสทำกำไรให้กับพอร์ตการลงทุนได้ โดยสินทรัพย์แต่ละประเภทจะทำหน้าที่สร้างผลตอบแทนในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ จากข้อมูลย้อนหลัง 15 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.2007-2022 พบว่า การลงทุนแบบ Asset Allocation จะให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 6.1% ต่อปี (ที่มา : J.P.Morgan Asset Management ณ ก.ย. 66)

 

นายวจนะกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน ALPHA-MOD-UI และ ALPHA-AGG-UI เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน เหมาะสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ผ่าน Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย และ บลจ.กสิกรไทย เท่านั้น โดยติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดังกล่าว หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

 

ผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต • กองทุนรวมมีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน • กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • กองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

 

 

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh