ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.จ่อปรับเกณฑ์ธุรกิจโบรกเกอร์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบ partnership

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 ส.ค. 63 14:49 น.

  ก.ล.ต. เตรียมปรับเกณฑ์ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า แบบ partnership โดยเปิดรับฟังความเห็นเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าว หวังให้ผู้ประกอบการ ประกอบธุรกิจได้ตามรูปแบบที่ถนัดและเชี่ยวชาญ 

  รายงานข่าวจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะร่วมกันให้บริการ (partnership) เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้ตามรูปแบบที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ และรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนเป็นผู้ดำเนินการ

   ภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานการประกอบธุรกิจปัจจุบัน กรณีผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประสงค์จะให้ผู้อื่นดำเนินธุรกิจบางส่วนแทนตน อาจใช้วิธีมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ดำเนินงานแทน (outsource) หรือดำเนินธุรกิจในลักษณะ partnership ได้ โดยยกระดับแนวทางการดำเนินธุรกิจในลักษณะ partnership ตามหนังสือเวียนของสำนักงานในปัจจุบันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

  ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดในการกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจและการให้บริการในลักษณะ partnership เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถประกอบธุรกิจได้ตามความถนัดและรับผิดชอบเฉพาะงานที่ตนเป็นผู้ดำเนินการ รวมทั้ง ก.ล.ต. สามารถกำกับดูแลผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายได้โดยตรง

  ทั้งนี้ ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว จนถึงวันที่ 10 ก.ย.63

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด