ข่าวหุ้นล่าสุด

ก.ล.ต.นำคาราวาน ลงพื้นที่จ.ขอนแก่น หนุนการเข้าถึงตลาดทุน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 มิ.ย. 62 10:00 น.

  ก.ล.ต. ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงตลาดทุน ตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย โดยร่วมขับเคลื่อนกับจังหวัด เทศบาล หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมธนาคารไทย จังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ และนางปะราลี สุคนธมาน รองเลขาธิการ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. นำคาราวานไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เป็นครั้งแรก ณ จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบให้มีการตั้งคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด
  ในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ซึ่งให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และมีตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแก่น นายกเทศมนตรี เทศบาลท่าพระ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น รองประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานชมรมธนาคารจังหวัดขอนแก่น บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด และบริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ณ ศาลากลาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการคาราวานก.ล.ต.ไปสู่ต่างจังหวัด โดยร่วมขับเคลื่อนกับจังหวัด และหน่วยงานในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องดังกล่าว และมีข้อสรุปหลัก ๆ ดังนี้
  1. ด้านอุปสงค์ โดยเน้นส่งเสริมความรู้ด้านการออมและการลงทุนระยะยาวให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น และผลักดันให้นายจ้างพิจารณาจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินไว้ใช้ยามเกษียณอายุและเป็นหลักประกันให้ครอบครัว เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
  2. ด้านอุปทาน ที่จะสร้างความรับรู้ให้กับผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ในการระดมทุนผ่านตลาดทุน เพื่อส่งเสริมธุรกิจ SME เข้าสู่ตลาดทุน นอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสหารือร่วมกับบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด ในการระดมทุนสำหรับโครงการรถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น LRT ซึ่งจะได้มีการหารือในรายละเอียดต่อไป และ
  3. ร่วมพัฒนาสร้างเครือข่ายภาคประชาชนของ ก.ล.ต. และการสร้างความรับรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ทั้งนี้ ก.ล.ต.จะพิจารณาจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการรองรับการประชุมหารือข้างต้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้

 

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


Tags:

ก.ล.ต.
ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด