ข่าวหุ้นล่าสุด

SGP เผย `วรวิทย์ วีรบวรพงศ์` ขายบิ๊กล็อต 8.71% ให้ Mitsuuroko

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 มิ.ย. 62 8:22: น.

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้ถือหุ้น ภายหลังผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์ ได้จำหน่ายหุ้น จำนวน 160,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.71 ของทุนชำระแล้ว ให้กับ Mitsuuroko Group Holdings Co., Ltd. (“Mitsuuroko”) ทั้งนี้ การจำหน่ายหุ้นดังกล่าวไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุมบริษัทแต่อย่างใด

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ SGP
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด