ข่าวหุ้นล่าสุด

RATCH จับมือ ALT ตั้งบริษัทร่วมทุนลงทุนโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 มิ.ย. 62 17:26 น.

  บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทได้ร่วมกับ บริษัทเอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT จัดตั้งบริษัทร่วมทุน "บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท จำกัด " มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้น 51% และ ALT ถือหุ้น 49% เพื่อลงทุนโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงใต้ดิน ตามแผนขยายการลงทุนสู่ธุรกิจสาธารณปโภคพื้นฐาน

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ RATCH
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัทโฮลดิ้ง โดยลงทุนถือหุ้นในบริษัทอื่น ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทหลัก บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทร่วมค้าของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัทพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักประเภทต่างๆ โครงการพลังงานทดแทน ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการผลิตไฟฟ้าและธุรกิจพลังงานด้านอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รายได้หลักของบริษัทฯ มาจากเงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด