ข่าวหุ้นล่าสุด

SGP เผย `พัชราวดี วีรบวรพงศ์` ลาออกจากบอร์ด และรองกก.ผจก.มีผลวันนี้

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 มิ.ย. 62 14:04 น.

  บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP ขอแจ้งให้ทราบว่า นางสาวพัชราวดี วีรบวรพงศ์ ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายจัดซื้อ ของบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่น โดยการลาออกจะมีผลตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นวันที่ใบลาออกได้ส่งถึงบริษัท

ลักษณะธุรกิจของ SGP
แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. ธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า สยามแก๊ส และ ยูนิคแก๊ส แอมโมเนีย และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 2. ธุรกิจขนส่ง : ขนส่งก๊าซ LPG, ขนส่งน้ำมัน และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่น 3. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายถังก๊าซ LPG 4. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเอทานอล

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด