ข่าวหุ้นล่าสุด

OCEAN เผยขายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินธุรกิจก๊อกน้ำ มูลค่า 78 ลบ.

www.irplus.in.th Investor Relations Info : OCEAN
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -29 เม.ย. 62 12:51 น.

  บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) หรือ OCEAN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้ดำเนินการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงาน และ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ให้แก่ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 78 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
  ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ได้อนุมัติการจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช้ในการดำเนินงานและ/หรือสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับธุรกิจผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำ ให้แก่ บริษัท โอเชี่ยน ฟิตติ้ง จำกัด เป็นจำนวนเงิน 78,000,000 บาท (ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าราคาประเมิน และ มูลค่าตามบัญชีของบริษัทฯ

ลักษณะธุรกิจของ OCEAN
นำเข้า ประกอบและผลิตชิ้นส่วนเพื่อใช้ประกอบผลิตภัณฑ์ โดยจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ก๊อกน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาและสุขภัณฑ์

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด