ข่าวหุ้นล่าสุด

TISCO รุกเจาะลูกค้าประกันสุขภาพ หวังเพิ่มสัดส่วนแตะ 20% ในปี 64

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ก.ย. 62 14:22 น.

   นายพิชา รัตนธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจธนบดี และนางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการ สายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO เปิดเผยในงานแถลงข่าวทิสโก้ต่อยอดบริการสู่ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพว่า รุกปั้นนักวางแผนการเงินCFP ปี 63 แตะ 100 ราย เร่งเจาะกลุ่มลูกค้าประกันสุขภาพ หวังดันสัดส่วนแตะ 20% ในปี64 จากปัจจุบันที่ 10%

    - อยู่ระหว่างผลักดันที่ปรึกษาทางการเงินหรือกลุ่มสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Relationship Management หรือ RM) จำนวน100 ราย ให้เป็นนักวางแผนการเงิน (Certified Financial Planner หรือ CFP) ภายในปี 2563 เพื่อครอบคลุมสาขาของทิสโก้ที่มีประมาณ 60 สาขา ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทมี RM อยู่ 200 ราย
   - สำหรับการรุก CFP ในครั้งนี้เพื่อปกป้องและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินครอบคลุมการวางแผนการเงินที่มีการคุ้มครองความเสี่ยง (Protection Advisory) โดยเฉพาะความเสี่ยงในด้านสุขภาพ ภายใต้แนวคิดการเป็น Health Protection Advisory หรือที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพเพื่อปกป้องและเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
   - หวังเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่ง หรือกลุ่มเวลธ์ (Wealth) เป็นกลุ่มแรก ซึ่งบริษัทมีประมาณ 20,000 ราย หรือมีมูลค่าเงินรวมประมาณ 200,000 ล้านบาท และกลุ่มลูกค้าทั่วไป(Mass) อีกประมาณแสนราย
   - ในอนาคตกลุ่มที่จะผลักดันให้ทำประกันสุขภาพต่อจากกลุ่ม Wealth คือ กลุ่มลูกค้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) จากปัจจุบันที่มีสมาชิกนายจ้าง 4,400 บริษัท ซึ่งมีสมาชิก 600,000 ราย โดยคาดหวังลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณ 5-10%  
    - ตั้งเป้าดันสัดส่วนประกันประเภทสุขภาพเป็น 20% ในอีก1-3ปี(62-64) จากปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนประกันสุขภาพที่ 10%, ประกันชีวิต 25% และประกันวินาศภัยโดยเฉพาะกลุ่มประกันรถ 65% โดยรายได้ทั้ง3 กลุ่มดังกล่าวคิดเป็นรายได้ค่าธรรมเนียม(ค่าฟี) 50% ของค่าฟีทั้งหมดในกลุ่มธนาคาร TISCO
   -  วันนี้ในงานแถลงข่าว ชู 3 แผนความคุ้มครองประกันสุขภาพ ได้แก่โรคมะเร็ง (TISCO Zero Cancer),ประกันที่มอบวงเงินคุ้มครองแบบเหมาจ่ายต่อปี (My Care Smart) และแผนความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพชีวิตและสุขภาพที่ให้วงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง(My Care Prestige Health)
   - ทั้งนี้ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยธนาคาร (Bancassurance หรือ BIM) ของ TISCO เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านความคุ้มครองสุขภาพซึ่งมีความพร้อมทั้ง 3 ด้าน 1. Good Research , 2.Good Product และ 3.Good Advice 

ลักษณะธุรกิจของ TISCO
บริษัทประกอบธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของกลุ่มธุรกิจทางการเงินทิสโก้ โดยมีธนาคารทิสโก้เป็นหลัก ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ปัจจุบันให้บริการทางด้านการเงินอันประกอบด้วย บริการสินเชื่อลูกค้ารายย่อยและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บริการสินเชื่อพาณิชย์ธนกิจ บริการเงินฝากรายย่อย บริการลูกค้าธนบดีธนกิจ บริการตัวแทนขายประกันผ่านธนาคาร บริการจัดการการเงิน และบริการคัสโตเดียน

 
รายงาน    ชุติมา อภิชัยสุขสกุล 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด