ข่าวหุ้นล่าสุด

TOP โอนหุ้น GPSC จำนวน 8.91% ให้ PTT - รับโอนกิจการ``ไทยออยล์เพาเวอร์`

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -2 ก.พ. 64 8:53: น.

  TOP เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างการถือหุ้นกลุ่มธุรกิจไฟฟ้า โดยโอนหุ้นทั้งหมดที่ถือใน GPSC จำนวน 8.91% ให้ PTT และรับโอนกิจการทั้งหมดของ "ไทยออยล์เพาเวอร์"

  บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือ TOP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า บริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยจำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ที่ถืออยู่โดยตรงทั้งหมดให้แก่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT จำนวน 251,173,540 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 8.91% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GPSC

  นอกจากนี้ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำกัด (TP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 74% และ PTT ถือหุ้น 26% ของหุ้นทั้งหมดของ TP หาก TP ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ TOP
ไทยออยล์เป็นผู้ประกอบธุรกิจการกลั่น และจำหน่ายนํ้ามันปิโตรเลียมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นโรงกลั่นที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปิโตรเลียม ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 275,000 บาร์เรลต่อวัน นอกจากนี้ ไทยออยล์มีระบบการบริหารจัดการที่มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ โดยบริหารงานเป็นกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงธุรกิจ ทั้งธุรกิจการกลั่นน้ำมัน ธุรกิจปิโตรเคมีและธุรกิจน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน เพื่อร่วมวางแผนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่ำ ขณะเดียวกัน มีคุณภาพสูงในระดับโรงกลั่นชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทำให้ได้เปรียบเชิงต้นทุนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนั้น ยังมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องหลากหลาย เช่น ธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจสารทำละลาย ธุรกิจบริการการขนส่งทางเรือและทางท่อ ธุรกิจพลังงานทดแทน ธุรกิจผลิตสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาด เป็นต้น รวมถึงมีศูนย์บริหารการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินของกลุ่มไทยออยล์

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด