ข่าวหุ้นล่าสุด

SCC ออกหุ้นกู้ 2.5 หมื่นลบ.อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน ดอกเบี้ย 2.80%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 ก.ย. 63 13:06 น.

  SCC ออกหุ้นกู้ 2.5 หมื่นลบ.อายุ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน ดอกเบี้ย 2.8% ทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนด

  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/2563 (SCC24NA) จำนวน 25,000 ล้านบาท เพื่อทดแทนหุ้นกู้ชุดเดิมที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 25,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นกู้ SCC20NA ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปผู้ถือหุ้นกู้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชุดอื่น ๆ ที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

  อายุหุ้นกู้ 3 ปี 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี วันออกหุ้นกู้ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 วันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 การจ่ายดอกเบี้ย ทุก ๆ 3 เดือน (1 กุมภาพันธ์, 1 พฤษภาคม, 1 สิงหาคม และ 1 พฤศจิกายน) ผู้จัดการการจัดจาหน่าย BAY, BBL, KBANK, KTB และ SCB

  ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัทฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ A+ (tha)

ลักษณะธุรกิจของ SCC
ธุรกิจการลงทุน (Holding company) ใน 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด