ข่าวหุ้นล่าสุด

JKN เคลียร์ชัดไม่มีหนี้ที่เกิดจากการเข้าซื้อช่อง NEW18

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -12 เม.ย. 64 16:08 น.

   JKN  ย้ำชัดเข้าซื้อช่อง NEW18 ไม่มีภาระหนี้สินกับสถาบันการเงินและคณะกรรมการบริษัทแล้ว หลังกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมปรับโครงสร้างหนี้ 2.3 พันลบ. โดยการตั้งบ. สร้างกิจรุ่ง เป็นผู้รับภาระหนี้ทั้งหมด ก่อนโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระคืนหนี้ให้ JKN ในมูลค่าเพียง 1,055 ล้านบาท
 
   นายธีรภัทร์ เพ็ชรโปรี รองกรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) หรือ JKN เปิดเผยถึงกรณีที่ มีข่าวพาดหัวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น “JKN ควักพันล้านฮุบ NEW18 โผล่! หนี้เฉพาะกิจ 2.3 พันล้าน” ว่า  บริษัทฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด หรือ DN เพื่อเข้าบริหารช่อง New18 โดยประเด็นการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงินที่บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสต์ จำกัด ออกให้แก่ บริษัท สร้างกิจรุ่ง จำกัด จำนวน 2,381,869,335.52 บาทนั้น เป็นภาระหนี้เดิมที่เกิดจากการดำเนินงานเป็นมูลหนี้จากการดำเนินกิจการที่ผ่านมา 

   ทั้งนี้เนื่องจาก JKN มีความประสงค์เข้าซื้อหุ้นของ DN ทั้งหมด ในมูลค่าการลงทุนรวม 1,060 ล้านบาทและ DN จะต้องไม่มีภาระหนี้สินเงินกู้ยืมอื่น ดังนั้น กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN จึงมีการปรับโครงสร้างหนี้ โดย DN จ่ายชำระคืนหนี้กับสถาบันการเงินทั้งหมดจากเงินกู้ที่ได้รับจากบริษัท สร้างกิจรุ่ง จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN) และโอนหนี้จากการกู้ยืมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด ไปยังบริษัท สร้างกิจรุ่ง จำกัดด้วย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 2,381,869,335.52 บาท

   และ JKN ได้เข้าทำการรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชำระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยจากบริษัท สร้างกิจรุ่ง จำกัด ทั้งจำนวนในราคา 1,055 ล้านบาท  จึงทำให้ JKN มีสถานะเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 2,381,869,335.52 บาท ของ DN   และใช้เงินลงทุนอีก 5 ล้านบาท เพื่อชำระค่าหุ้นจำนวน 50,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้งหมดของ DN รวมใช้เงินลงทุนในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 1,060 ล้านบาท โดย DN จะไม่มีเงินกู้ยืมจากบุคคลภายนอกอื่นอีก ณ วันเข้าทำรายการ

   “การซื้อกิจการครั้งนี้ เราได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น JKN เป็นหลักที่ต้องได้ประโยชน์จากข้อตกลงเพื่อขยายกิจการบริษัทฯ ที่ผลักดันองค์กรไปสู่ Content Commerce Company โดยเงินลงทุนรวมเพียง 1,060 ล้านบาทเท่านั้น โดยไม่ได้รับภาระจากมูลหนี้ทั้งหมดแต่อย่างใด” นายธีรภัทร์ กล่าว

   ทั้งนี้ JKN จะมีการประกาศยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่นี้ในงาน JKN Phenomenon 2021: The Vision, The Challenge, The Future ในวันที่ 19 เม.ย.64 นี้

ลักษณะธุรกิจของ JKN
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนีิ้1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์2. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ 3. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด