ข่าวหุ้นล่าสุด

`เฟด` เผยแพร่แนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ ในการขอใช้บริการ `ระบบบัญชีกลาง`

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ส.ค. 65 15:52 น.

          บอร์ดธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ได้เผยแพร่แนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคำขอใช้บริการระบบบัญชีและช่องทางชำระเงินของธนาคารกลางฯ โดยยึดหลักความโปร่งใส การคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก และปัจจัยควรพิจารณาที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

          เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ทางคณะกรรมการของธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่ แนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาคำขอใช้บริการระบบบัญชีและช่องทางชำระเงินของธนาคารกลางฯ โดยยึดหลักความโปร่งใส การคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลัก และปัจจัยควรพิจารณาที่มีความเป็นมาตรฐานตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งแนวปฏิบัติฉบับสมบูรณ์ที่ได้ประกาศใช้นี้ มีรายละเอียดใกล้เคียงกับร่างของแนวปฏิบัติที่ทางคณะกรรมการฯ นำเสนอครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม ปี 2021 และนำเสนอเพิ่มเติมอีกครั้งในเดือนมีนาคม ปี 2022 โดย Lael Brainard ผู้เป็นรองประธานของคณะกรรมการฯ ได้ชี้แจงไว้ว่า

          “แนวปฏิบัติฉบับใหม่ล่าสุดนี้ ได้กำหนดกระบวนการพิจารณาคำขอใช้บริการระบบบัญชีและช่องทางชำระเงินของธนาคารกลางฯ ที่มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันและมีความโปร่งใสเพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบชำระเงินที่มีความปลอดภัย เข้าถึงได้ทุกกลุ่มประชากร และมีนวัตกรรมที่ทันสมัย”

          จำนวนของสถาบันการเงินที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือให้บริการในรูปแบบใหม่ได้ขยายตัวขึ้นตลอดช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยสถาบันหลายแห่งได้ยื่นคำขอใช้บริการระบบบัญชีที่นิยมเรียกกันว่า “ระบบบัญชีกลาง” รวมถึงช่องทางชำระเงินของทางธนาคารกลางแห่งสหรัฐฯ ซึ่งธนาคารที่รับฝากทุนสำรองของธนาคารอื่นจะต้องนำแนวปฏิบัติฉบับนี้ไปใช้ประกอบการพิจารณาคำขอใช้บริการด้วยความโปร่งใสและมีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน

          แนวปฏิบัติฉบับใหม่ดังกล่าวยังมีการระบุถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบทานธุรกิจและการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด ซึ่งธนาคารที่รับฝากทุนสำรองของธนาคารอื่น จะต้องนำไปใช้ประกอบการพิจารณาคำขอจากสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ ที่ล้วนแต่มีระดับความเสี่ยงไม่เท่ากัน

          ตัวอย่างเช่น สถาบันการเงินประเภทคุ้มครองเงินฝากโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันจะได้รับการตรวจสอบด้วยกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเนื่องจากมีประสบการณ์ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ตรงกันข้ามกับสถาบันการเงินที่ให้บริการในรูปแบบแปลกใหม่ที่ทางหน่วยงานกำกับดูแลจะต้องเข้ามาตรวจสอบโดยละเอียดกว่าสถาบันการเงินประเภทแรก เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลและการควบคุมที่ชัดเจนและเหมาะสม

          ผลจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนได้นำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การประเมินผลทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติฉบับล่าสุดนี้ เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการปฏิบัติต่อสถาบันการเงินประเภทที่ไม่ได้ให้การคุ้มครองเงินฝากโดยมีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายประจำรัฐและกฎหมายของรัฐบาลกลาง

 


เรียบเรียง  ชัชชญา อังคุลี 
                อีเมล์. chatchaya@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh