ข่าวหุ้นล่าสุด

BROOK เตรียมลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่ม 2 รายการ มูลค่า 220 ลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 ก.ย. 64 8:56: น.

   BROOK เตรียมชงผู้ถือหุ้นขอเพิ่มสัดส่วนลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล เป็น 52.89% จาก 46.6% พร้อมเตรียมลงทุนใหม่ใน ระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล 70 ลบ. และ สเตเบิ้ลคอยน์ USDCoin มูลค่า 150 ลบ.

   นายชาญ บูลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BROOK เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติที่เกี่ยวกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และคณะกรรมการฯ อาจมอบอำนาจให้คณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ในการพิจารณางบประมาณการลงทุนที่เหมาะสมได้

   โดยคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ มีความเห็น ว่าจากการพิจารณาสภาวะแวดล้อมในการลงทุน(Investment Climate) งบประมาณที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาท ซึ่งการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผ่านมา โดยเป็นการลงทุนในช่วงไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันแรกที่มีการทำรายการคือวันที่ (29 มี.ค.-31ส.ค.64)มีเงินลงทุนไปแล้ว 1,225 ล้านบาท
 
   ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 29 ต.ค.64 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งหมด จากได้ทำการลงทุนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.- 31 ส.ค.64 คือ 46.60% และคาดว่าว่าอาจเกิดขึ้นก่อนวันประชุม ผู้ถือหุ้นอีก 2% (รวม 48.6%) แต่รายการที่จะเกิดขึ้นหลังประชุมผู้ถือหุ้น ที่คาดว่าจะดำเนินการช่วงพ.ย.64 รวมแล้วเป็น 52.89% 

   โดยการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายหลังที่ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะเป็นการลงทุนใน เป็นการระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ดังนั้นผู้ขายจะเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่ายคอมพิวเตอร์และหรือคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดยจะมีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 70 ล้านบาท (สัดส่วนขนาดรายการ 2% )

   นอกจากนี้จะลงทุนใน สเตเบิ้ลคอยน์ (Stablecoin) โดยบริษัทฯจะทำการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทสเตเบิ้ลคอยน์ (Stablecoin) ประเภท USDCoin (USDC) ที่มีความอ้างอิงกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่าน Zipmex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนของไทยแห่งหนึ่ง ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จำนวนไม่เกิน 150 ล้านบาท (สัดส่วนขนาดรายการ 4.29%)

   คณะกรรมการเล็งเห็นว่า การลงทุน USD Coin (USDC) มีผลประโยชน์ตอบแทนจากการฝากสินทรัพย์ดังกล่าวผ่านโปรแกรมการลงทุน 5% และ 11% ต่อปี ตามลำดับ ซึ่งมีผลตอบแทนรายปีสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับบุคคลธรรมดา ของธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ที่ประมาณ0.125-2% ต่อปี 
 
   โดย โปรแกรม ZipUp มีผลตอบแทนการลงทุนสำหรับ USDC ที่ประกาศบนเว็บไซท์ของ Zipmex ที่ 5% ต่อปี และโปรแกรม ZipLock มีผลตอบแทนการลงทุนสำหรับ USDC ที่ 11% ต่อปี  อย่างไรก็ตาม อาจมีปัจจัยที่ทำให้ราคา USDC ขึ้นหรือลงได้บ้าง แต่ไม่มีผลกระทบมากนักเมื่อเทียบกับผลตอบแทนที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโปรแกรมฝากสินทรัพย์ดิจิทัลข้างต้น ซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ เนื่องจาก Zipmex ถือเป็นตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนของไทยแห่งหนึ่ง ที่ได้รับ

   สำหรับเงินทุน บริษัทมีมูลค่าของเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นๆ ดังกล่าวจำนวน 1,587.80 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค.63 ก็มีมากกว่ามูลค่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 1,445.29 ล้านบาท ที่จะขออนุมัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ดังนั้นแหล่งเงินทุนที่ใช้นั้นมาจากเงินทุนหมุนเวียนภายในเป็นหลัก และไม่ได้พึ่งพิงการระดมทุนผ่านการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นในไตรมาสที่ 2/64

   การลงทุนในสินทรัพย์ดิจทัลของบริษัทที่ผ่านมา มีดังนี้
   1. คริปโทเคอร์เรนซี (Cryptocurrency)  ลงทุน 824,256,006 ล้านบาท
   2. โทเคนดิจิทัล (Digital Token)  ลงทุน 343,039,265 ล้านบาท
   - รวมสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการบันทึกบัญชีเป็นสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล  1,167,295,271 ล้านบาท
  

   3. เงินล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายโทเคน 57,994,380 ล้าน
   - รวมเงินลงทุนและเงินล่วงหน้าสำหรับสัญญาซื้อขายโทเคน  1,225,289,651 ล้านบาท 

ลักษณะธุรกิจของ BROOK
ให้บริการด้านข้อมูลหรือคำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทุน รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาอิสระให้แก่องค์กรชั้นนำของภาครัฐบาลและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด