ข่าวหุ้นล่าสุด

JMART เพิ่มทุนแบบมอบอำนาจฯ 362.64 ล้านหุ้น เล็งจัดสรรให้ RO-PP

www.irplus.in.th Investor Relations Info : JMART
 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ก.ย. 63 8:49: น.

  JMART ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป 362.64 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม-PP และเตรียมออกหุ้นกู้อีก 3 พันล้านบาท หวังระดมเงินเพิ่มสภาพคล่องขยายธุรกิจ และใช้คืนหนี้

  บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป(GM) จำนวน 362,643,484 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,108,077,312 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,470,720,796 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 362,643,484 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (PP)

  แบ่งเป็นจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 271,982,613 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และจำนวนไม่เกิน 90,660,871 หุ้น เพื่อเสนอขายให้ PP

  การเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความรวดเร็วในการระดมทุน เพื่อมีแหล่งเงินทุนที่มีความพร้อมสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคต ช่วยเสริมสภาพคล่องและส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากยิ่งขึ้น

  นอกจากนี้ยังอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื่อชำระคืนหนี้คงค้าง และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจของ JMART
ปัจจุบัน บริษัทมีสถานะเป็นโฮลดิ้ง คอมพานี หรือประกอบธุรกิจลงทุนในธุรกิจอื่น โดยมีธุรกิจหลักของบริษัทแกนคือ จำหน่ายทั้งค้าปลีกและค้าส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่หลักทุกรายและผู้ให้บริการทุกเครือข่ายรวมถึงการขยายธุรกิจเข้าไปในตลาดจัดจำหน่ายกล้องดิจิตอล และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh