ข่าวหุ้นล่าสุด

ส.ผู้ประกอบการ NGV เตรียมเข้าพบรมต.พลังงาน ถกปัญหามลภาวะ

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 มิ.ย. 62 17:13 น.

   สมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (NGV)  เตรียมเข้าพบรัฐบาลและผู้ว่าปตท. หนุนใช้ NGV แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และ ลดอากาศเสีย เพราะเป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า

   นายศักดิ์ชัย ลีสวรรค์ นายกสมาคมผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ เปิดเผยว่าในนามของสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ รู้สึกขอบคุณและมีความยินดีที่ท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และท่านผู้ว่าการ ปตท. ได้กรุณาให้ความสำคัญกับสมาคมฯ และให้ความคิดเห็น และแนวทางเกี่ยวกับในมุมมองของผู้บริหารประเทศ เกี่ยวกับ “ราคา NGV ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระดับ 16 บาทต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 50 % ของราคาดีเซล” ซึ่งเป็นทิศทางเดียวกับสมาคมที่ให้ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนสมาคมฯที่ต้องการให้ราคา NGV อยู่ที่ระดับ 50 % ของราคาขายปลีกดีเซล ซึ่งปัจจุบันราคาขายปลีกดีเซลอยู่ที่ 25.79 บาทต่อลิตร ราคาขายปลีก B20 อยู่ที่ 20.79 บาทต่อลิตร ในขณะที่ราคา NGV อยู่ที่ 15.88 บาทต่อกิโลกรัม
   ทั้งนี้ทางสมาคมฯ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและข้อเท็จจริงกับภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ในข้อมูลต่างๆของ NGV ซึ่งทางสมาคมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน ทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ทางสมาคมฯ จึงใคร่ขอเข้าปรึกษากับท่าน โดยสมาคมฯจะยื่นหนังสือเพื่อขอเข้าพบอย่างเป็นทางการกับทางท่านรัฐมนตรีและผู้บริหาร ปตท. ต่อไป.”
   อนึ่งสมาคมการค้าผู้ประกอบการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จะเตรียมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน NGV เช่น ปริมาณการใช้งานของก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งของประเทศไทย แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง รวมถึงมาตรการการสนับสนุนด้านราคา NGV โดยใช้กลไกของภาครัฐ ที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย
 ทั้งนี้สมาคมฯ มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ที่จะส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์   ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด