efinancethai

ข่าวหุ้นล่าสุด

SME D Bank ผนึกภาครัฐ ช่วยยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอี-เตรียมพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 มิ.ย. 67 15:12 น.

 

เอสเอ็มอีแบงก์ ผนึก หน่วยงานรัฐ-มหาวิทยาลัย ให้ความรู้ พัฒนาทักษะ หวังยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอี ช่วยเข้าถึงแหล่งเงินทุน อวดแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank ช่วยผู้ประกอบการต่อยอดยกระดับธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

 

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผย ในงานลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME D Bank) กับ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอี ว่า การลงนามครั้งนี้จะช่วยยกระดับสร้างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ รวมทั้งเตรียมพร้อมที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วย

 

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพ ผลักดันเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ เพราะเมื่อมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีศักยภาพจำนวนเพิ่มขึ้น จะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยังเป็นพลังขับเคลื่อนไทยให้เป็นศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND

 

นายพิชิต มิทราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร SME D Bank กล่าวว่า การร่วมมือกันในครั้งนี้ จะนำความเชี่ยวชาญและศักยภาพของแต่ละหน่วยงาน มาเชื่อมโยงให้การสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยครบวงจรอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับสร้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอียุคใหม่สู่การเป็น Smart SMEs ตั้งแต่การเติมความรู้ด้านการเงิน หรือ Financial Literacy ทักษะการบริหารธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อยอดธุรกิจ และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน

 

ทั้งนี้ เมื่อผู้ประกอบการมีความพร้อม และต้องการเงินทุน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนจาก SME D Bank ที่มีผลิตภัณฑ์สินเชื่อไว้รองรับ ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท ควบคู่กับได้รับการพัฒนา ผ่านแพลตฟอร์ม DX by SME D Bank ช่วยผู้ประกอบการต่อยอดยกระดับธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ขณะเดียวกันยังได้รับการสนับสนุนผ่านมาตรการภาครัฐต่างๆ ที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มโอกาส ขยายตลาดผลักดันเข้าถคงนวัตกรรมใหม่ด้วย


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh