ข่าวหุ้นล่าสุด

ครม.เห็นชอบนโยบาย - แผนบริหารจัดการกิจการพลังงานปี 61-80

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -20 ต.ค. 63 17:11 น.

   ครม. เห็นชอบ 5 แผนงานเชิงนโยบายด้านพลังงานและ 5 แนวทางบริหารจัดการกิจการพลังงาน ตามแผนปี 61-80  ปูทางสู่ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจในอนาคต

   นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ 5 แผนงานเชิงนโยบายพลังงานและรับทราบ 5 แนวทาง ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ

เห็นชอบ 5 แผนเชิงนโยบายด้านพลังงาน ได้แก่
   (1) ร่างแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 61 – 80 (Alternative Energy Development Plan 2018 : AEDP2018)

   (2) ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 61 – 80 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (Power Development Plan : PDP2018 Rev.1)

   (3) ร่างแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 61 – 80 (Energy Efficiency Plan : EEP2018)

   (4) ร่างแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 61 – 80 (Gas Plan 2018)

   (5) แผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.63 - 67

และรับทราบ 5 แนวทางบริหารจัดการกิจการพลังงาน ได้แก่

   (1) แนวทางการส่งเสริมพื้นที่ติดตั้งสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station Mapping)

   (2) การศึกษาอัตราค่าไฟฟ้าและการจัดการระบบจำหน่ายไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุไฟฟ้าของยานยนต์ไฟฟ้า

   (3) โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox)

   (4) การกำหนดอัตราส่งเงินเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

   (5) ขอปรับปรุงหลักการและรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

   “ทั้งหมดนี้เป็นกรอบแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของประเทศไทยในระยะยาว เพื่อให้หน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพลังงานของประเทศ อาทิ การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 61 - 80 การส่งเสริมการใช้ก๊าชธรรมชาติในภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศ การสำรวจและจัดหาก๊าชธรรมชาติให้มีความสมดุลย์และเพียงพอ รวมทั้งแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยการเดินหน้าตามแผนงานนโยบายพลังงานดังกล่าว จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ รองรับเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของโลกในอนาคต ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วย” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว
รายงาน    ภัทราภรณ์ เกียรตินันท์ 
เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด