ข่าวหุ้นล่าสุด

กรมท่าอากาศยานรับฟังความเห็น ศึกษา EIA สร้างสนามบินบุรีรัมย์เพิ่มเติม

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -16 ม.ค. 63 11:14 น.

  กรมท่าอากาศยาน จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการศึกษารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน มอบหมายให้นายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยาน จัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการ งานจ้างที่ปรึกษาศึกษารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

  โดยกรมท่าอากาศยานได้จัดทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องมีการพัฒนาท่าอากาศยาน ทั้งการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ การขยายทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดเครื่องบิน ระบบไฟฟ้าสนามบิน โดยภายหลังจากการจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศโครงการในครั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะจัดทำรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามขั้นตอนต่อไป

  สำหรับรูปแบบการพัฒนาท่าอากาศยานบุรีรัมย์ เบื้องต้นต้องดำเนินการจัดหาที่ดินเพิ่มประมาณ 170 ไร่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ รองรับผู้โดยสารได้ 1.7 ล้านคนต่อปี ขยายความยาวทางวิ่ง เป็น 45 x 2,990 เมตร พร้อมระบบไฟฟ้านำร่อง และลานจอดอากาศยาน ให้สามารถรองรับอากาศยานแบบ B737-800 ได้ 8 ลำ หรือ B737-800 ได้ 6 ลำ และ B747-400ER 1 ลำ

 

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด