ข่าวหุ้นล่าสุด

NFC เข้าลงทุนโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง จ.ระยอง มูลค่ารวม 1.57 พันลบ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -23 เม.ย. 62 8:58: น.

  บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ NFC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท เอ็นเอฟซีที จำกัด (NFCT) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าลงทุนในโครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีมูลค่าโครงการฯ หรือมูลค่าสินทรัพย์ที่จะได้มาเท่ากับ 1,570 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าก่อสร้างมูลค่า 1,450 ล้านบาท และต้นทุนทางการเงินระหว่างก่อสร้างจานวน 120 ล้านบาท)
  ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 แล้วบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการฯ ภายในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2562 ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ได้รับความเห็นชอบจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)แล้ว และคาดว่าโครงการฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ปี พ.ศ. 2564
  โครงการคลังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บนที่ดินบริเวณเขตอุตสาหกรรมทั่วไป เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้สิทธิการเช่าของ NFCT โดยมีพื้นที่โครงการฯ ประมาณ 43 ไร่ 67.9 ตารางวา รวมถึงสิทธิในการให้บริการด้านโลจิสติกส์ผ่านระบบท่อขนส่งและคลังเก็บสินค้าเหลวให้แก่บริษัทชั้นนำต่างชาติที่ดำเนินการธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันและเคมีภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้ระยะเวลาสัญญา 17 ปี

ลักษณะธุรกิจของ NFC
ประกอบธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายแอมโมเนีย แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ และกรดกำมะถัน รวมทั้งให้บริการคลังสินค้า โลจิสติกส์ และท่าเทียบเรือรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด