ข่าวหุ้นล่าสุด

KKP เผย Q2/62 กำไรเหลือ 1.47 พันลบ.ลดลง 5.2% ส่วนงวด 6 เดือน หด 11.91%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ก.ค. 62 14:29 น.

  ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) หรือ KKP สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/62 มีกำไรสุทธิ 1,470.57 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 1,550.89 ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือน ปี 62 มีกำไรสุทธิ 2,698.73 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 3,063.95 ล้านบาท หรือลดลง 11.91%
  ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิ ไม่รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเท่ากับ 1,471 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2561 โดยเป็นกำไรสุทธิของธุรกิจตลาดทุน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) (ทุนภัทร) และบริษัทย่อย จำนวน 142 ล้านบาท หากพิจารณากำไรเบ็ดเสร็จรวมจะเท่ากับ 1,126 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1 เป็นกำไรเบ็ดเสร็จของธุรกิจตลาดทุนจำนวน 136 ล้านบาท โดยกำไรเบ็ดเสร็จรวมได้รวมผลจากการวัดมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขายอันเป็นผลจากความผันผวนของตลาดทุน
  รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ จำนวน 2,916 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 166 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.0 จากจำนวน 2,750 ล้านบาทในไตรมาส 2/2561 โดยรายได้ดอกเบี้ยมีจำนวน 4,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 จากไตรมาส 2/2561 โดยหลักจากรายได้ดอกเบี้ยของเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.1 ตามการเติบโตของสินเชื่อ
  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน จำนวน 2,388 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับจำนวน 2,155 ล้านบาทในไตรมาส 2/2561 สำหรับผลกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขายสำหรับไตรมาส 2/2562 มีผลขาดทุนจำนวน 63 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 2/2561 ที่มีกำไรจำนวน 4 ล้านบาท

  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

ลักษณะธุรกิจของ KKP
กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุน โดยธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ดำเนินการภายใต้ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธุรกิจตลาดทุน ดำเนินการภายใต้บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด

เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด