ข่าวหุ้นล่าสุด

สภาผู้แทนฯ ลงมติ 251 เสียง รับร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 63 วาระ 1

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ต.ค. 62 10:59 น.

   สภาผู้แทนราษฏร มีมติรับหลักการ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2563 เห็นด้วย 251  ไม่เห็นด้วย 0 งดออกเสียง 234 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยมี ส.ส.เข้าร่วมประชุม 486 คน

   ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยวิสามัญเป็นพิเศษ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 วงเงิน 3.2ล้านล้านบาท ซึ่งวันเสาร์ที่ 19 ต.ค.62 เป็นการประชุมวันที่ 3 ซึ่งเป็นวันสุดท้าย โดยเมื่อเวลา 20.30 น. ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติในวาระที่ 1

   โดยมติ 251 เสียง เห็นชอบให้รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ พ.ศ.2563 โดยมี 234 เสียงงดออกเสียง ขณะที่ 1 เสียง ไม่ลงคะแนน โดยมี ส.ส.เข้าร่วมประชุม 486 คน

    จากนั้นที่ประชุมฯ มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 64 ท่าน

 

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด