ข่าวหุ้นล่าสุด

FOREVER ZILLION ซื้อ NOBLE จำนวน 7.5185% ฟาก NCROWNE PTE ขาย 4.3003%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 ก.ย. 62 14:06 น.

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการจำหน่าย หุ้นของ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) โดย NCROWNE PTE. LTD. ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย คิดเป็น 4.3003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 18.1006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 4.3003% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 18.1006% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
  รายงานการได้มา โดย FOREVER ZILLION LIMITED จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 7.5185% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 7.5185% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.5185% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 7.5185% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ลักษณะธุรกิจของ NOBLE
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและให้บริการ

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด