ข่าวหุ้นล่าสุด

PSTC ตั้ง 6 บ.ย่อย ผลิต-จำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทน รับเหมาก่อสร้าง

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -11 ม.ค. 62 8:31: น.

  บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PSTC แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า จัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท ทำธุรกิจลงทุนหรือผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า
  ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยจำนวน 6 บริษัท บัดนี้ บริษัทย่อยดังกล่าวได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้
  1. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 1 จำกัด 2. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 2 จำกัด 3. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 3 จำกัด 4. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 4 จำกัด 5. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 5 จำกัด และ 6. ชื่อบริษัท บริษัท ไบโอกรีน เอนเนอร์ยี 7 จำกัด ลักษณะธุรกิจ ลงทุนหรือผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในธุรกิจพลังงานทดแทน และรับเหมาก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ลักษณะธุรกิจของ PSTC
การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยสามารถแบ่งออกตามประเภทของการดำเนินธุรกิจเป็น 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่1.ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบจ่ายไฟฟ้าและตรวจวัดจัดการสภาพแวดล้อม ซึ่งดำเนินการโดย PSTCได้แก่ ระบบสำรองไฟฟ้า ระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และระบบประหยัดพลังงาน 2.ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน โดยบริษัทย่อย 3. ธุรกิจจำหน่ายและขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวรายงาน    จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด