ข่าวหุ้นล่าสุด

IVL เข้าซื้อกิจการ 100% ของ GFI โรงงานรีไซเคิล PET ในสหรัฐอเมริกา

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -4 ธ.ค. 62 9:00: น.

  บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ IVL แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ไอวีแอล โดยบริษัท Indorama Ventures Holdings LP ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้ลงนามเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement) กับ บริษัท LQ Inc. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เพื่อเข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท Green Fiber International Inc. (“GFI”) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีโรงงานรีไซเคิลพลาสติกอยู่ในเมืองฟอนทาน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

  โรงงานดังกล่าวมีการผลิตเกล็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Polyethylene Terephthalate (rPET) Flake) เป็นหลัก โดยมีกำลังการผลิตรวม 40,000 ตันต่อปี

  อนึ่ง การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวในครั้งนี้ สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของไอวีแอล และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนที่ได้ระบุไว้อย่างมีนัยสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลในอีก 5 ปีข้างหน้า และเนื่องด้วยที่ตั้งของโรงงานแห่งนี้อยู่ใกล้กับแหล่งรวบรวมขวด PET ที่นากลับมาใช้ใหม่อยู่เป็นจานวนมากในเขตชายฝั่งตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการ rPET ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนต่อไป

ลักษณะธุรกิจของ IVL
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีแบบครบวงจร ซึ่งผลิตและจำหน่าย Ethylene Oxide และ Ethylene Glycol (“EO&EG”) Purified Terephthalic Acid (“PTA”) Polyethylene Terephthalate (“PET”) เส้นใยและเส้นด้าย โพลีเอสเตอร์ (Polyester Fiber and Yarn) และเส้นใยจากขนสัตว์ (Wool)

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     สุรเมธี มณีสุโข 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด