ข่าวหุ้นล่าสุด

PTTEP จัดตั้ง 3 บริษัทย่อย เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -27 ต.ค. 64 17:23 น.

  PTTEP จัดตั้ง 3 บ.ย่อย คือ บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด ,บริษัท ฟิวเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท Delta Gas Transportation Limited รองรับการลงทุนในอนาคต

  บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  บริษัท ฟิ วเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำกัด (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

  บริษัท ฟิวเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

  บริษัท Delta Gas Transportation Limited จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยบริษัท Delta Gas Transportation SG Holding Pte. Ltd. (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100

ลักษณะธุรกิจของ PTTEP
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ธุรกิจขนส่งก๊าซทางท่อในต่างประเทศ และการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง

 


เรียบเรียง  จำเนียร พรทวีทรัพย์ 
อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด