ข่าวหุ้นล่าสุด

JMART อวดกำไรQ1/64 นิวไฮแตะ 333 ลบ. พร้อมออก JMART-W5

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -14 พ.ค. 64 9:12: น.

  JMART เผยไตรมาส 1/64 โกยกำไรสุทธิ 333.46 ลบ. โต 218.24% ทำนิวไฮรายไตรมาส หลังบ.ย่อยธุรกิจหลักมีผลกำไรสุทธิ ฟากสัดส่วนกำไรจาก JMT หนุนแจ่ม พร้อมออก JMART-W5 จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 51 ล้านหน่วย

  บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ว่าผลการดำเนินงานไตรมาส 1/64 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 333.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 218.24% ซึ่งกำไรดังกล่าวถือเป็นกำไรรายไตรมาสที่สูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ในการดำเนินงานของบริษัท เนื่องจากบริษัทย่อยในส่วนธุรกิจหลักมีผลกำไรสุทธิในไตรมาส 1/64

  นอกจากนี้สัดส่วนกำไรในส่วนของธุรกิจการเงินในกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะส่วนของบริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT ซึ่งมีกระแสเงินสดที่เรียกเก็บได้ในไตรมาสนี้ 1,005 ล้านบาท เป็นส่วนสำคัญในการเติบโตกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งการบริหารจัดการธุรกิจท่ามกลางการ แพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบไม่มากนัก

  โดยรายได้รวมของบริษัท ไตรมาส 1/64 เท่ากับ 2,883.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 218.5 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 8.2 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของรายได้ของกลุ่มบริษัทมีผลจำกกำรเติบโตของรายได้ในส่วนของธุรกิจจัดจำหน่ายมือถือที่ฟื้นตัว

  อีกทั้งในช่วงไตรมาส 1/64 บริษัทได้ดำเนินกำรร่วมทุนกับ KB Kookmin Cardเสร็จสิ้น และบริษัท เจ ฟินเทค จำกัด หรือปัจจุบัน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เคบี เจแคปิตอล จำกัด เสร็จสิ้นแล้ว โดยบริษัทไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวมของ บริษัท เคบี เจ แคปิตอล จำกัด อีกต่อไป โดยจะรับรู้ส่วนของกำไรที่เกิดขึ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

  นอกจากนี้บริษัทฯ มีมติการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 5 (JMART-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Right Issue) จำนวนไม่เกิน 51,000,000 หน่วย จัดสรรโดยไม่คิดมูลค่า ราคาการใช้สิทธิจะเท่ากับ 70 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 4 ปี

  ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (“JMART-W3”) และใบสำคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (“JMART-W4”) ซึ่งมีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อย่างไรก็ดี อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 20.07936 – 21.72701 หุ้นเดิม ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ (คำนวณสำหรับ 2 กรณี ได้แก่ กรณีไม่มีผู้ถือ JMART-W3 และ JMART-W4 รายใดใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ และกรณีที่ผู้ถือ JMART-W3 และ JMART-W4 ทุกราย ใช้สิทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ทั้งจำนวนในวันกำหนดการใช้สิทธิข้างต้น) โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณากำหนดอัตราส่วนการจัดสรรสุดท้าย ภายหลังจากทราบผลการใช้สิทธิแปลงสภาพ JMART-W3 และ JMART-W4 ที่แน่นอนภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ต่อไป

 

 

 


เรียบเรียง  ชุติมา อภิชัยสุขสกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด