ข่าวหุ้นล่าสุด

SCN ออกหุ้นกู้วงเงิน 300 ลบ.อายุ 2 ปี 7 เดือน ดอกเบี้ย 5.5% ขายรายใหญ่

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -9 ส.ค. 65 12:55 น.

 

  SCN เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 7 เดือน วงเงินรวม 300 ล้านบาท ชูผลตอบแทนสูง 5.5% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน-นักลงทุนรายใหญ่ ดีเดย์เปิดจอง 8-10 ส.ค.นี้ พร้อมเดินหน้านำเงินขยายธุรกิจพลังงาน-เป็นทุนหมุนเวียน หนุนการเติบโตในระยะยาว

  ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว รวมวงเงินเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท มีมูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท และมีราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท อายุ 2 ปี 7 เดือน นับจากวันออกหุ้นกู้ รวมทั้งครบกำหนดไถ่ถอนปี 68 จ่ายผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยคงที่ 5.50 %ต่อปี ตลอดอายุหุ้นกู้

  บริษัทได้มีการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่งจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 ให้กับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 8-10 ส.ค.65 ซึ่

  สำหรับเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อเป็นแหล่งเงินทสำหรับการลงทุนพัฒนากิจการของ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ภาคเอกชน และธุรกิจต่างๆ เช่น ธุรกิจซ่อมบำรุงรักษารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 489 คัน, ธุรกิจซ่อมบำรุงสถานีบริการก๊าซ, ธุรกิจขนส่ง NGV, และธุรกิจซ่อมบำรุงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติ (Maintenance) เป็นต้น ประกอบกับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และสนับสนุนผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทในกลุ่มให้เติบโตในอนาคต ตลอดจนชำระคืนเงินกู้ของบริษัทเพิ่มเติม

 

ลักษณะธุรกิจของ SCN
บริษัทฯ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh