ข่าวหุ้นล่าสุด

BTS ออก Green Bond มูลค่า 1.3 หมื่นลบ.อายุ 2-10 ปี ดอกเบี้ย 2.51-3.86%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -24 พ.ค. 62 8:10: น.

  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 รวม 5 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้น 13,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อใช้ชำระคืนหนี้เดิมจากการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ภายใต้กรอบหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ (Green Bond Framework) โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ แบ่งเป็น

  หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 64 อายุ 2 ปี จำนวน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.51 ต่อปี

  หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 65 อายุ 3 ปี จำนวน 1,300,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 1,300 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ2.63 ต่อปี

  หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 67 อายุ 5 ปี จำนวน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี

  หุ้นกู้ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 69 อายุ 7 ปี จำนวน 2,700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 2,700 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.57 ต่อปี

  หุ้นกู้ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 72 อายุ 10 ปี จำนวน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่า 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.86 ต่อปี

  อันดับเครดิตความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A / Stableโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562)

ลักษณะธุรกิจของ BTS
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด