ข่าวหุ้นล่าสุด

ร่างกม.คุม Stablecoin ของรัฐสภาสหรัฐฯ จ่อห้ามออกเหรียญคริปโทแบบ Terra

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -21 ก.ย. 65 13:20 น.

            เป็นเวลา 2 ปี วงในเผยอาจลงมติเห็นชอบร่างกม.ฉบับนี้เร็วสุดสัปดาห์หน้า  

            โดยกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ Stablecoin ที่รัฐสภาของสหรัฐอเมริกากำลังจัดทำร่างอยู่ในขณะนี้ จะมีอำนาจในการประกาศห้ามออกเหรียญคริปโทฯ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ TerraUSD ซึ่งเป็น Stablecoin แบบใช้อัลกอริธึมในการตรึงมูลค่าซึ่งได้พังพินาศไปแล้วเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา

            สำนักข่าว Bloomberg เปิดเผยข้อมูลจากสำเนาของร่างกฎหมายฉบับล่าสุดที่ได้บัญญัติไว้ว่าการผลิตหรือสร้างสรรค์ “Stablecoin ที่ไม่มีการค้ำประกันมูลค่าด้วยสินทรัพย์จากภายนอกระบบนิเวศของผู้สร้างเหรียญ” จะถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในสหรัฐฯ  ซึ่ง Stablecoin ที่เข้าข่ายผิดกฎหมายตามนิยามนี้คือ Stablecoin ที่มีการโฆษณาว่าผู้ใช้งานสามารถทำการแปลงสกุลเงิน แลกเปลี่ยน หรือซื้อคืนได้ ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความคงที่ซึ่งได้รับการค้ำประกันมูลค่าด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลสกุลอื่นจากผู้สร้างรายเดียวกันเพื่อตรึงราคาของเหรียญให้คงที่ 

            เหรียญ TerraUSD หรือที่รู้จักกันในชื่อ UST ได้รับการออกแบบให้เป็นเหรียญที่มีมูลค่าผูกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในอัตรา 1 ต่อ 1 โดยใช้อัลกอริธึมและระบบซื้อขายอัตโนมัติเพื่อแลกเปลี่ยนกับเหรียญคริปโทฯ ในระบบนิเวศเดียวกันอย่าง Luna แต่กลไกของเหรียญคู่นี้ก็ประสบหายนะครั้งใหญ่เมื่อมูลค่าของเหรียญ UST ดิ่งเหวอย่างรวดเร็วในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สร้างความเสียหายเป็นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเป็นเหตุการณ์ที่ผลักดันให้บรรดาผู้กำหนดนโยบายหันกลับมาเพ่งเล็ง Stablecoin กันอีกครั้ง

            ร่างกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ Stablecoin จะกำหนดให้กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาต้องทำการศึกษาเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลสกุลใด ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกับ Terra ด้วยการปรึกษาหารือร่วมกับธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกา สำนักงานควบคุมเงินตราแห่งสหรัฐอเมริกา องค์กรประกันเงินฝากแห่งสหรัฐอเมริกา และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา

            Maxine Waters ประธานคณะกรรมาธิการสภาบริการทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกาจากพรรครัฐบาล และ Patrick McHenry รองประธานคณะกรรมาธิการฯ จากพรรคRepublican กำลังดำเนินการเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบ Stablecoin แต่ในประเด็นนี้มีแหล่งข่าวผู้ใกล้ชิดกับกระบวนการหารือดังกล่าวได้เปิดเผยว่า McHenry ที่เป็นสมาชิกของพรรค Republican อาจจะไม่ได้ให้การเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวก็เป็นได้ แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันชัดเจน นอกจากนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวก็อาจมีการแปรญัตติไปจากเดิมได้ก่อนที่จะมีการประกาศใช้กฎหมายที่เป็นฉบับสมบูรณ์แล้ว

            ทั้งนี้ ทางสำนักงานของ McHenry และ Waters ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นตอบกลับใด ๆ ในประเด็นนี้

            นอกเหนือ จากการพยายามป้องกันการเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบกรณีของ Terra แล้ว ร่างกฎหมายจัดระเบียบ Stablecoin ฉบับนี้ยังมีการอนุญาตให้ธนาคารและสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารสามารถออกเหรียญ Stablecoin ได้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าธนาคารจะต้องขออนุมัติในการออกเหรียญ Stablecoin จากผู้กำกับดูแลในสังกัดของรัฐบาลอย่างเช่น สำนักงานควบคุมเงินตราแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นต้น และสำหรับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนั้น กฎหมายนี้ได้กำหนดให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เป็นผู้จัดทำกระบวนการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตในการสร้าง Stablecoin 

            ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นการคงอำนาจในการควบคุมระบบการเงินของหน่วยงานกำกับดูแลในระดับมลรัฐซึ่งได้สะท้อนให้เห็นผ่านการบัญญัติให้ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารจะสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในระดับมลรัฐและมีการจดทะเบียนกับธนาคารกลางสหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 180 วันนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาตดังกล่าว

            กฎหมายจัดระเบียบ Stablecoin จะสั่งห้ามไม่ให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินของลูกค้าซึ่งหมายรวมถึง Stablecoin ชุดกุญแจเข้ารหัสของคริปโทฯ และเงินสดมาปะปนกับสินทรัพย์ของบริษัทอย่างเด็ดขาดเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจประสบภาวะล้มละลาย และกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นการกำกับให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ต้องดำเนินการศึกษาผลกระทบของเงินดอลลาร์ดิจิทัลหรือที่เรียกกันว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลางในแง่ของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบการเงินและภาคธนาคาร รวมถึงความเป็นส่วนตัวในการใช้ชีวิตของประชาชนชาวอเมริกันด้วย

            แหล่งข่าวผู้มีความใกล้ชิดกับกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายระบุว่า มีโอกาสที่คณะกรรมาธิการสภาบริการทางการเงินจะลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ได้เร็วสุดภายในสัปดาห์หน้า แต่ Brad Sherman สมาชิกพรรค Democrats ผู้เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการได้เปิดเผยกับสำนักข่าว Bloomberg ในวังอังคารว่ายังไม่ได้มีการกำหนดวันที่ลงมติแน่นอนแต่อย่างใด

            แม้ว่าเดิมทีคณะกรรมาธิการสภาบริการทางการเงินของสหรัฐฯ จะมีเวลาพิจารณาร่างกฎหมายจัดระเบียบ Stablecoin จนถึงสิ้นปีนี้ แต่วันเลือกตั้งกึ่งวาระที่กำลังขยับใกล้เข้ามาทุกขณะก็เป็นตัวเร่งให้ต้องรีบดำเนินการเพื่อให้แล้วเสร็จก่อนที่สถานการณ์ทางการเมืองจะเกิดความไม่แน่นอน

 

            ที่มา : bloomberg 

        *คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจำนวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 

 

 


เรียบเรียง  ชัชชญา อังคุลี 
                อีเมล์. [email protected]

อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh