ข่าวหุ้นล่าสุด

GULF ร่วมลงทุนโรงไฟฟ้าบูรพาพาเวอร์ ขนาด 540 MW ถือหุ้น 35%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ม.ค. 63 13:41 น.

  GULF ลงทุน 120.75 ล้านหุ้น ซื้อหุ้น 35% โครงการโรงไฟฟ้า บูรพาพาวเวอร์ ขนาด 540 เมกะวัตต์

  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (“BPH”) จากบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) (“NPS”) ในสัดส่วนร้อยละ 35 ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 12,075,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 120,750,000 บาท

  สำหรับ BPH เป็นบริษัทที่ถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ได้แก่บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอเรชั่น จากัด (“BPG”) เพื่อพัฒนาและดำเนินการโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ จำนวน 540 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตาบลเขาหินซ้อน อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์”)

  การเข้าลงทุนร่วมกับ NPS ในครั้งนี้ จะตอบสนองต่อนโยบายด้านพลังงานของประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ให้มีต้นทุนโครงการที่ต่ำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการขยายกาลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ อีกด้วย

  โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 25 ปี โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกาลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 540 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เป็นระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีกาหนดเปิดดาเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2570

  รายละเอียด คลิ๊ก

ลักษณะธุรกิจของ GULF
ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ไอน้ำ และน้ำเย็น และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด (GVTP) เป็นบริษัทแกน

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด