ข่าวหุ้นล่าสุด

`เซ็นทรัล รีเทลฯ(CRC)`กำหนดช่วงราคา IPO ใหม่ที่ 40-43 บ. จาก 40-48 บ.

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 ม.ค. 63 9:21: น.

  ROBINS เผย ได้กำหนดราคา IPO หุ้นเซ็นทรัล รีเทลฯ (CRC) อยู่ที่ 40-43 บ./หุ้น จาก 40-48 บ./หุ้น ปรับอัตราแลกหุ้นใหม่มาอยู่ที่ 1: 1.55 -1.66 จากเดิม 1: 1.39-1.66

  นายเอกชัย นิทัศนจารุกุล Chief Financial Officer บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) หรือ ROBINS เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการระดมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นสามัญของผู้ทำคำเสนอซื้อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  พร้อมทั้งทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เพื่อเพิกถอนหุ้นของบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) (ROBINS) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ทำคำเสนอซื้อได้ดำเนินการยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทฯ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

  โดยกำหนดราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ หุ้นละ 66.50 บาท(หกสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) และชำระค่าตอบแทนด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยไม่มีการชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (No cash alternative) ซึ่งราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อในการทำ IPO เป็นช่วงราคาที่มีราคาเสนอขายสูงสุดที่ 48.00 บาท และราคาเสนอขายต่ำสุดที่ 40.00 บาท ดังนั้น อัตราแลกหุ้นจึงอยู่ในช่วงระหว่างหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.55 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อจำนวน 1.39 – 1.66 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)

  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ทำคำเสนอซื้อว่าผู้ทำคำเสนอซื้อได้กำหนดช่วงราคา Bookbuilding ที่ 40.00 –43.00 บาทต่อหุ้น ดังนั้น อัตราแลกหุ้นที่เปลี่ยนแปลงตามช่วงราคา Bookbuilding จะเท่ากับหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน1 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.55 บาท) ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้ทำคำเสนอซื้อประมาณ 1.55 – 1.66 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)

  ทั้งนี้ รายละเอียดของข้อมูลที่ได้ปรับปรุงดังกล่าว ปรากฏตามหนังสือชี้ชวนฉบับสมบูรณ์ที่ได้ปรับปรุงข้อมูลที่ผู้ทำคำเสนอซื้อได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. บน website ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

ลักษณะธุรกิจของ ROBINS
บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจค้าปลีกประเภทห้างสรรพสินค้าภายใต้ชื่อ “โรบินสัน” และศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์” โดยปัจจุบันมีสาขาครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 48 สาขา แบ่งเป็นสาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 11 สาขา และต่างจังหวัด 37 สาขา อีกทั้งบริษัทฯ มีสาขาที่เปิดให้บริการในเวียดนามจำนวน 2 แห่ง

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     ดาริน ปริญญากุล 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด