ข่าวหุ้นล่าสุด

BLA รุกประกันสุภาพ หนุนเบี้ยรับรวมปีนี้โต 10% หลัง 4 เดือนแรกหดตัว 20%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -19 มิ.ย. 62 14:18 น.

  นายจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) BLA เปิดเผยในงานแถลง “ผนึกความร่วมมือโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล” ระบุ เผย 4 เดือนแรกปีนี้ เบี้ยรับรวมหดตัว 20% หลังอุตสาหกรรมซบเซา จากเศรษฐกิจชะลอตัว พร้อมบุกประกันสุขภาพมากขึ้น หนุนเบี้ยรับรวมปีนี้โตมากกว่า 10% โดยมีสาระสำคัญดังนี้

  -ในช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.62) บริษัทมีเบี้ยรับรวม 12,773.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 20% ซึ่งแยกเป็นเบี้ยปีแรก 1,476.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 50% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 10,871.4 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการต่ออายุกรมธรรม์เฉลี่ยอยู่ที่ 71% ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 86% และ เบี้ยประกันรับแบบจ่ายครั้งเดียวอยู่ที่ 425.7 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อน 36%

  -ส่วนภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตช่วง 4 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-เม.ย.62) ทั้งระบบมีเบี้ยรับรวม 191,752.2 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 8% โดยแยกเป็นเบี้ยรับปีแรก 30,974.9 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 2% เบี้ยประกันรับปีต่อไป 141,657.7 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการต่ออายุกรมธรรม์เฉลี่ยอยู่ที่ 78% ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนเฉลี่ยอยู่ที่ 86% และ เบี้ยประกันรับแบบจ่ายครั้งเดียวอยู่ที่ 19,119.7 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 30%

  “4 เดือนที่ผ่านมาภาพรวมทั้งของอุตสาหกรรม และ ของเรา ยังชะลอตัว หรือ เติบโตลดลง ซึ่งยังมาจากสาเหตุภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ยังมั่นใจว่า เบี้ยรับรวมของเราปีนี้จะเติบโตมากกว่า 10% หลังเราเปลี่ยนมาขายประกันชีวิตแบบคุ้มครองมากขึ้นในช่วง 1- 2 ปีที่ผ่านมา จากเดิมขายแบบสะสมทรัพย์ และ ยังเน้นขายแบบสุขภาพมากขึ้น เพราะผู้บริโภคหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพ และ สังคมไทยในปัจจุบันก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ตลอดจนค่ารักษาพยาบาลมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 7-8% ต่อปี ซึ่งเป็นเหตุให้คนไทยหันมาซื้อประกันมากขึ้น โดยประกันสุขภาพของเราในปัจจุบันมีการเติบโตมากกว่า 2 หลัก มีฐานลูกค้าประกันเดี่ยว 2 แสนราย และ ประกันกลุ่ม 5 แสนราย”

  -ล่าสุด บริษัทได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและ มอบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงแก่ลูกค้าผู้เอาประกัน โดยได้รับสิทธิพิเศษด้านค่าบริการ และอื่นๆ อีกทั้ง จะร่วมมือกันในการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และ ร่วมกันส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางสุขภาพอย่างเหมาะสม และ คุ้มค่า และการสร้างความร่วมมือโรงพยาบาลชั้นนำของไทยอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการให้บริการคุ้มครองสุขภาพได้อย่างครบวงจร เชื่อมั่นว่า แผนคุ้มครองสุขภาพที่บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาจะสามารถเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม และช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ลักษณะธุรกิจของ BLA
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตและบริการวางแผนทางการเงินอย่างรอบด้าน โดยการประกันชีวิตเป็นวิธีการที่บุคคลกลุ่มหนึ่งร่วมกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องจากการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ และการสูญเสียรายได้ในยามชรา เมื่อบุคคลใดต้องประสบกับภัยเหล่านั้น จะได้รับเงินตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัว โดยบริษัทจะจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยหรือผู้รับผลประโยชน์

 
รายงาน    กรณัช พลอยสวาท 
เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด