ข่าวหุ้นล่าสุด

`สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล`เข้าซื้อหุ้น ICN เพิ่ม ส่งผลทั้งกลุ่มถือหุ้น5.05%

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 พ.ค. 64 9:19: น.

 

  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการการได้มาของหุ้น บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จำกัด (มหาชน) หรือ ICN โดย นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 0.2934% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  โดยจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 4.7012% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

  ส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 0.2934% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ซึ่งจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 5.0523% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

 

 


เรียบเรียง  ชุติมา อภิชัยสุขสกุล 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 






ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด