efinancethai

ข่าวเด็ด บจ.

BAM ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประกวดออกแบบและปรับปรุงบ้าน ภายใต้แนวคิด Green Smart Concept (นวัตกรรมบ้านรักษ์โลก)

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 ก.พ. 67 13:54 น.

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ จัดโครงการ BAM Property Design Contest ภายใต้แนวคิด : Green Smart Concept (นวัตกรรมบ้านรักษ์โลก) เปิดโอกาสให้นักศึกษาออกแบบและแสดงแนวคิดการปรับปรุงตกแต่งบ้านเดี่ยว โดยใช้ทรัพย์สินของ BAM เป็นต้นแบบ ในการสร้างสรรค์ พัฒนาการออกแบบ เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ และรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าในการอยู่อาศัยอย่างสมดุล

 

ทั้งนี้ มีนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ร่วมส่งผลงานกว่า 47 ผลงาน และได้รับการคัดเลือก ชนะการประกวดทั้งสิ้น 6 ผลงาน พร้อมรับมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลชมเชย 3 รางวัล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท จากนายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพงศธร มณีพิมพ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดร.วุฒิพันธุ์ ตวันเที่ยง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายชัชวาล คำนิล ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีอาจารย์ ดร.โชคอนันต์ วาณิชย์เลิศธนาสาร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ อาจารย์ ดร.ทำเนียบ อุฬารกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและยุทธศาสตร์ คณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมทั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมการตัดสิน ได้แก่ นายปราการ ชุณหพงษ์ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯวาระปี 2563 – 2567 นายอิศรา อารีรอบ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อศณ สถาปนิก จำกัด ผศ.ดิศสกุล อึ้งตระกูล ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผู้บริหาร พนักงาน BAM และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. [email protected]

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh