ข่าวหุ้นล่าสุด

AOT ยิ้ม 6 เดือนแรกปีนี้ ยอดผู้โดยสารทะลุ 71.5 ล้านคน - เที่ยวบินสูงถึง 4.42 แสนเที่ยว

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -31 ก.ค. 61 9:48: น.

   รายงานข่าวจาก บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผย 6 เดือนแรก ปี 61 มีมีปริมาณผู้โดยสารรวม 6 สนามบิน 71.57 ล้านบาท โต 8.36% เป็นกลุ่มโลว์คอสต์มากกว่า 35 ล้านคน  ชี้สุวรรณภูมครองแชมป์เกือบ 32 ล้านคน ด้านเที่ยวบินรวมสูงถึง 4.42 แสนเที่ยว   
  
   - ถึงสถิติปริมาณจราจรทางอากาศ ช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 ณ.ท่าอากาศยานของ ทอท. รวม 6 แห่งคือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ว่า มีปริมาณผู้โดยสารรวมทั้งสิ้น 71,571,513 คน เติบโต 8.36%  แบ่งออกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 41,465,001 คน เติบโต11.03% และผู้โดยสารในประเทศ 30,106,512 คน  เติบโต4.89% 
   - โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีจำนวนผู้โดยสารสูงสุด 31,969,186 คน เติบโต 5.53%  รองลงมาคือ ดอนเมือง 20,698,324 คน เติบโต9.65% , ภูเก็ต 9,887,460 คน เติบโต 17.02%, เชียงใหม่ 5,458,304 คน เติบโต 8.97% ,หาดใหญ่ 2,137,592 คน และเชียงราย1,420,647คน เติบโต 18.21%
   -  จำนวนเที่ยวบินในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ว่า มีจำนวนรวม 442,169  เที่ยวบิน เติบโต 7.34% แบ่งออกเป็น เที่ยวบินระหว่างประเทศ 234,414 เที่ยวบิน เติบโต 12.68%  และเที่ยวบินภายในประเทศ 207,755 เที่ยวบิน เติบโตเพียง1.89%
   “ขณะนี้ในภาพรวมเที่ยวบินระหว่างประเทศเติบโตสูงมากถึง12.68%  โดยเฉพาะสนามบินดอนเมืองช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จำนวนเที่ยวบิน ในประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของเที่ยวบินระหว่างประเทศแล้ว โดยเที่ยวบินระหว่างประเทศ อยู่ที่ 47,974 เที่ยวบิน  เติบโตสูงถึง 14.52% ขณะที่เที่ยวบินในประเทศอยู่ที่   87,819 เที่ยวบิน  เติบโตเพียง3.78%  “
   - สำหรับปริมาณผู้โดยสารโลว์ตอสต์ในช่วง 6เดือนของปีนี้พบว่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 35,126,891คน  คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารภาพรวมทั้งหมดที่มีจำนวนรวม 71,571,513 คน โดยมีอัตราเติบโต 14.83%  ทั้งนี้แบ่งออกเป็นผู้โดยสารภายในประเทศ 21,597,256คน       เติบโต9.99%และผู้โดยสารระหว่างประเทศ13,529,635 คน  เติบโต  23.49%
   - จำนวนเที่ยวบินโลวคอสต์ในช่วง6เดือนแรก มีจำนวนรวม 223,239เที่ยวบิน เติบโต 13.61% แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 80,388เที่ยวบิน เติบโต 23.11%และเที่ยวบินในประเทศ142,851  เที่ยวบิน เติบโต8.88%  

ลักษณะธุรกิจของ AOT
ทอท.ประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของประเทศไทย โดยธุรกิจหลักประกอบด้วย การจัดการ การดำเนินงาน และการพัฒนาท่าอากาศยาน โดยมีท่าอากาศยานในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึ่งท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งนี้ ให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยมีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นท่าอากาศยานหลักของประเทศ

เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด