ข่าวหุ้นล่าสุด

AAV อ่วม ! Q1/64 ขาดทุน 1.86 พันลบ.เพิ่มขึ้น 178% จับตา Q2/64 ยังหนัก

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -17 พ.ค. 64 9:15: น.

  AAV อ่วม ไตรมาส 1/64 ขาดทุนสุทธิ 1,864,58 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 178% หลังรายได้ยังทรุด จากจำนวนผู้โดยสารที่ยังหดตัว คาดไตรมาส 2/64 จะได้รับผลกระทบ หลังเกิดการระบาดโควิด-19 ระลอก 3 รุนแรงกว่ารอบก่อนกระบต่อการฟื้นตัวการท่องเที่ยว

  บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 1/64 ขาดทุนสุทธิ 1,864,58 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 178% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีผลขาดทุน 671.48 ล้านบาท

  ไตรมาสนี้ บริษัทมีรายได้รวม 1,350.8 ล้านบาท ลดลง 86% และมีค่าใช้จ่ายรวม 4,557.2 ล้านบาท ลดลง 58% จากการที่บริษัท ไทยแอร์เอเชีย มีจำนวนผู้โดยสาร 977,932 คน ลดลง 78% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งหดตัวไปในทิศทางเดียวกับปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสารและปริมาณที่นั่ง

  อย่างไรก็ตามความต้องการเดินทางในประเทศฟื้นตัวขึ้นในเดือนมี.ค.64 ากการเริ่มฉีดวัคซีน การยืดระยะเวลาของมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และจำนวนผู้ติดเชื้อที่เริ่มลดลงส่งผลให้ช่วงปลายไตรมาส อัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ที่ 70% จากการบริหารปริมาณเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง และลดจำนวนเครื่องบิน 1 ลำ ส่งผลให้จำนวนเครื่องบินเหลือ 61ลำ

  ณ วันที่ 31 มี.ค.64 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจ านวน 665.8 ล้านบาท โดยหลักจากรายได้รับล่วงหน้าจากการขายตั๋วบินรัวๆในส่วนของเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจำนวน 36.9 ล้าน บาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน ขณะที่เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินมีจำนวน 535.3 ล้านบาท โดยหลักจากการช าระหนี้ภายใต้สัญญาเช่าและดอกเบี้ยจ่าย ส่งผลให้มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิานวน 93.6 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดอยู่ที่1,219.8 ล้านบาท

  ส่วนไตรมาส 2/64 คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในรอบที่สามในช่วงเดือนเม.ย.4 ที่มีความรุนแรงกว่ารอบก่อน และกระทบต่อการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว ส่งผลให้ความต้องการท่องเที่ยวในประเทศหดตัว โดย ไทยแอร์เอเชีย ได้ใช้กลยุทธ์ในการบริหารปริมาณที่นั่งและเส้นทางการบินให้เกิดรายได้สูงสุดและรักษาอัตราการขนส่งผู้โดยสารอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ รวมถึงเพิ่มการเติบโตของรายได้ผ่านโปรโมชั่นและแคมเปญ ทั้งนี้คาดว่าเส้นทางบินต่างประเทศจะกลับมาเปิดให้บริการอย่างช้าในไตรมาส 4/64 และเปิดเต็มศักยภาพในไตรมาส 1/65 เป็นต้นไป

  ทั้งนี้บริษัทแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน (“Nonairline Business”) เช่น ขายห้องพัก อาหาร ของสด และe-commerce อีกทั้ง ไทยแอร์เอเชีย ได้มีการบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะสามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการ โดยเฉพาะความตรงต่อเวลา ความปลอดภัยและสุขอนามัย

ลักษณะธุรกิจของ AAV
ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยในปัจจุบัน บริษัทถือหุ้นใน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเพียงแห่งเดียว สำหรับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการสายการบินราคาประหยัด โดยมีรายได้หลักจากการให้บริการขนส่งผู้โดยสารแบบประจำ (Scheduled Passenger Services) และการให้บริการเสริม (Ancillary Services)

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     พิมพ์รภัส ศิริไพรวัน 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด