ข่าวเด็ด บจ.

PPPGC ร่วมประชุมวิชาการ The Second Symposium on Bio-Based Chemicals from Palm Oil

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -25 ม.ค. 66 10:23 น.นายเขมภพ คชเสนี (ที่ 1 จากขวา) วิศวกรพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PPPGC เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ The Second Symposium on Bio-Based Chemicals from Palm Oil ครั้งที่ 2 จัดโดยหน่วยวิจัยเคมีการเร่งปฏิกิริยา คณะวิทยาสาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้ทุนเมธีวิจัยอาวุโสของ ศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน สุขน้อย อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง “Bio-based Chemicals from Palm Oil” เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการเปลี่ยนแปลง Fatty acid methyl esters (FAMEs) ให้เป็นสารเคมีฐานชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนากระบวนการที่ยั่งยืน โดยใช้ไฮโดรเจนและพลังงานน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของเสีย และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

ซึ่งภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางของอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มในประเทศไทย และมีการนำเสนองานวิจัยจากนักวิจัยในโครงการ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อต่อยอดงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมร่วมกัน ณ ห้องประชุมบุนนาค อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเร็วๆ นี้


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh