ข่าวหุ้นล่าสุด

BTS เผยงบปี 63/64 กำไรหด 43.9% แต่มีปันผล - แจกวอร์แรนต์ 3 ชุดรวด

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 มิ.ย. 64 10:08 น.

   BTS เผย งวดปี 63/64 กำไรหด 43.9% หลังไร้กำไรพิเศษ ธุรกิจสื่อ-อสังหาเจอพิษโควิด แต่มีปันผล 0.16 บ./หุ้น พร้อมแจกวอแรนต์ผถห.เดิม 3 ชุด พ่วงเพิ่มทุนแบบ PP โดยเพิ่มทุน 5,276 ล้านหุ้น รองรับ

   บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ผลประกอบการงวดปีงบ 63/64 (สิ้นสุด มี.ค.64) มีกำไร 4,576.27 ล้านบาท หรือ 0.348 บาท/หุ้น ลดลง 43.9% จากงวดเดียวกันปี 62/63 ที่มีกำไร 8,161.74 ล้านบาท หรือ 0.646 บาท/หุ้น   

   สำหรับกำไรที่ลดลงในปีนี้ เกิดจากส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมค้า ไม่มีการบันทึกกำไรจากการขาย เบย์วอเตอร์ เหมือนปีที่ผ่านมา ขณะที่ธุรกิจกลุ่ม MIX (ส่งพัสดุ - สื่อ - ชำระเงิน)  และ ธุรกิจ MATCH (อสังหาฯ - ก่อสร้าง-อาหาร) ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ขณะที่รายได้ ธุรกิจ MOVE (รถไฟฟ้า) ยังเติบโต 7.1% 

   โดย งวดปี  63/64 บริษัทมีรายได้รวม  42,379 ล้านบาท  ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยมีกำไรจากการขายที่ดินที่ธนาซิตี้  1,979 ล้านบาท  กำไรตราสารทางการเงิน 848 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น 533 ล้านบาท   และ รายได้บริการและการขาย 243 ล้านบาท
 
   แต่กำไรจาการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมลดลง 2,883 ล้านบาท  และรายได้บริการรับเหมาลดลง 474 ล้านบาทตามการบันทึกรายได้การติดตั้งระบบ และการจัดหาขบวนรถโครงการสายสีเขียวที่ลดลง

   ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติจ่ายปันผล 0.16 บาท/หุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล 27 ก.ค.64 กำหนดจ่าย 11 ส.ค.64

   สำหรับแนวโน้มธุรกิจของ BTS ในปี 64/65 โดยธุรกิจ MOVE (รถไฟฟ้า) คาดจะมีรายได้จากงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู - เหลือง 14,000 ล้านบาท งานติดตั้งระบบ - จัดหารรถไฟฟ้าขบวนใหม่สายสีเขียว 1,000 ล้านบาท มีดอกเบี้ยรับเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้า อีก 3,300 ล้านบาท และรายได้จากการเดินรถ - ซ่อมบำรุง 6,300 ล้านบาท โดยคาดว่าปี 68 เครือข่าย MOVE จะเข้าถึงผู้โดยสาร 3 ล้านคนต่อวัน จาก 8 แสนคนต่อวัน (ระดับก่อนเกิดโควิด-19)
 
   ด้านธุรกิจ MIX คาด VGI จะมีรายได้ที่ 3,500-4,000 และคาดการอัตรากำไรสุทธิ 15-25% ส่วนธุรกิจ MATCH ฝั่งอสังหาริมทรัพย์ จะนำเงินจากการเพิ่มทุนของ ยู ซิตี้จำนวน 1.57 หมื่นล้านบาท ไปใช้ชำระหนี้ และเพิ่มความสามารถในการทำกำไรต่อไป นอกจากนี้คาดว่าจะมีเงินรับอีก 4.4 พันล้านบาท ที่อยู่ระหว่างจำหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของยู ซิตี้ ซึ่งคาดว่าเงินดังกล่าวจะช่วยลดอัตราหนี้สินสุทธิเหลือประมาณ 0.1 เท่า     

   นอกจากนี้ คณะกรรมการ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6 (BTS-W6) ครั้งที่ 7 (BTS-W7) และครั้งที่ 8 (BTS-W8) รวมจำนวนไม่เกิน 4,608,855,895 หน่วย

   โดยคณะกรรมการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน 21,107,423,580.00 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,276,855,895 หุ้น  เพื่อรองรับ (รวม ESOP ให้พนักงาน อีก 18,000,000 หน่วย และ เพิ่มทุนแบบ GM) ดังนี้
  
   - BTS-W6 จำนวนไม่เกิน 658,407,985 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 20 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 โดย BTS-W6 มีอายุ 1 ปี  ราคาการใช้สิทธิ 9.90 บาทต่อหุ้น

   - BTS-W7 จำนวนไม่เกิน 1,316,815,970 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 โดย BTS-W7 มีอายุ 3 ปี  ราคาการใช้สิทธิ 11.90 บาทต่อหุ้น

   - BTS-W8จำนวนไม่เกิน 2,633,631,940 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 โดย  BTS-W8 มีอายุ 5 ปี ราคาการใช้สิทธิ 14.90 บาทต่อหุ้น

   โดยคณะกรรมการ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 2,600,000,000.00 บาท (4.94% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 650,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่บริษัทฯ หากมีผู้ลงทุนที่เหมาะสม 
 
   กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 64 ในวันจันทร์ที่ 19 ก.ค. 64
                                    

ลักษณะธุรกิจของ BTS
ประกอบธุรกิจ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) ธุรกิจระบบขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้าบีทีเอสและรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที) (2) ธุรกิจสื่อโฆษณา (3) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ (4) ธุรกิจบริการ

 


เรียบเรียง  สุรเมธี มณีสุโข 
                อีเมล์. suramatee@efnancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด