ข่าวหุ้นล่าสุด

GUNKUL ตั้ง `โฮลดิ้งคอมพานี` ลุยธุรกิจกัญชงครบวงจร

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -7 เม.ย. 64 8:49: น.

  บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติจัดตั้งบริษัทเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจกัญชง ในรูปแบบของ Holding Company  ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 50 ล้านบาท และจัดตั้งบริษัทย่อย จำนวน 2 บริษัท  เพื่อศึกษาการลงทุนในโครงการกัญชง โดยกำหนดแผนงานเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อดำเนินธุรกิจอย่างครบวงจร  

ลักษณะธุรกิจของ GUNKUL
1.ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายผลติภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

 


เรียบเรียง  จารุวรรณ เอี่ยมยิ่งพานิช 
                อีเมล์. charuwan@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด