ข่าวเด็ด บจ.

8 บริษัทชั้นนำร่วมกันก่อตั้ง สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO)

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -5 พ.ค. 64 12:10 น.

 

  สินทรัพย์ดิจิทัลนั้นกำลังเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในหลายภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการเงิน การบริการ เทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ อีกทั้ง ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทต่าง ๆ รวมทั้งผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สำนักงาน ก.ล.ต.) แต่ในปัจจุบันยังคงมีความไม่สมดุลของการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และแนวทางการกำกับดูแลอยู่บ้าง

  ผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลจำนวน 8 บริษัทจึงได้ร่วมกันก่อตั้ง “สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย (TDO)” ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยประกอบไปด้วยสมาชิก 8 รายได้แก่

  • บริษัท อัพบิต เอ็กซ์เชนจ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท ซิปเม็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • บริษัท อีอาร์เอ็กซ์ จำกัด
  • บริษัท เอสอี ดิจิทัล จำกัด
  • บริษัท คอยส์ ทีเอช จำกัด
  • บริษัท บิทาซซ่า จำกัด
  • บริษัท จีเอ็มโอ-แซด.คอม คริปโทนอมิคซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

  โดยสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมและผลักดันการเติบโตของอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล รวมไปถึงดำเนินการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนดและการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นอย่างเคร่งครัด

  ในอนาคตสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย มีแผนการที่จะสร้างสมาคมให้เป็นพื้นที่สำหรับการให้คำปรึกษา และการสนทนาที่โปร่งใสกับสำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นเพื่อสร้างสรรค์ และสนับสนุนนวัตกรรมด้านการลงทุน และหวังที่จะรับผู้ประกอบการสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัลทุกรายที่ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังหรือได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. มาเข้าร่วมสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทยอีกด้วย


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด