ข่าวเด็ด บจ.

“วรุณา” เวิร์คชอปใช้งานฐานข้อมูลเชิงลึก โมเดลต้นแบบ “คุ้งบางกะเจ้า”

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -13 พ.ค. 65 13:54 น.

 

“วรุณา” เวิร์คชอปใช้งานฐานข้อมูลเชิงลึก โมเดลต้นแบบ “คุ้งบางกะเจ้า”  

 

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (กลาง) ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมด้วย นายธราณิศ ประเสริฐศรี (ขวา) หัวหน้าทีมพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด จัดเวิร์คชอปอบรมผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานฐานข้อมูลเชิงลึก เครื่องมือเทคโนโลยีด้านการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ด้วย AI ที่นำมาบูรณาการร่วมกัน ในโครงการ OUR Khung BangKachao โมเดลต้นแบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถนำไปพัฒนาในภาคเกษตร เอื้อประโยชน์ในการวางแผนทำงานของภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

 โดยมี นายวีระศักดิ์ ศิริกุล (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  นายคมกฤษณ์ ผิวทอง (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเลขานุการคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โครงการ OUR KHUNG BANGKACHAO นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว (ที่สามจากซ้าย) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย ดิษฐศร (ที่สามจากขวา) ที่ปรึกษาศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ และคุณประกิจ รอดเจริญ (ที่สองจากขวา) ตัวแทนชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมงาน 

หมายเหตุถึงกองบรรณาธิการ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ เพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้กับหลากหลายธุรกิจ รวมทั้งภาคเกษตรกรรม กลุ่มธุรกิจก่อสร้างและกลุ่มธุรกิจพลังงาน ประกอบด้วยเทคโนโลยีสำหรับการใช้งานทางอากาศ ทางบก และทางทะเล และครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีแบบเดิมไปจนถึงนวัตกรรมที่ล้ำสมัย และเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นตามความต้องการเฉพาะของแต่ละธุรกิจ www.arv.co.th

บริษัท วรุณา ?(ประเทศไทย) จำกัด เริ่มต้นจากเป็นหน่วยธุรกิจภายใต้บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2563 และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในเดือนกันยายน 2564 วรุณาเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคการเกษตรและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยผสานเทคโนโลยีดาวเทียม (Satellite) กับการใช้ข้อมูลและภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) และนำดาต้ามาวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ผ่านแพลตฟอร์ม “Varuna Analytics”

“วรุณา (VARUNA)” Seeding the Sustainable Future ร่วมสร้างรากฐานสู่อนาคตที่ยั่งยืน คือพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับภาคสิ่งแวดล้อม และการเกษตรของประเทศไทยอย่างครบวงจร ตั้งแต่ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม และระดับประเทศ ผ่านการใช้เทคโนโลยีเก็บข้อมูลภูมิศาสตร์ด้วยโดรนสำรวจ ดาวเทียม และประมวลผลบิ๊กดาต้าของภาคสิ่งแวดล้อมและการเกษตรด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ - AI) เพื่อช่วยวางแผนบริหารพื้นที่ลดต้นทุนการผลิต วางแผนการเพาะปลูกอย่างแม่นยำ ติดตามและแจ้งเตือน รวมทั้งประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับการเกษตรของประเทศไทย

ทำความรู้จักวรุณามากขึ้นได้ทาง https://www.varunatech.co/ หรือ https://www.facebook.com/varunatech/


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

LATEST NEWS

ข่าวที่เกี่ยวข้องล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh